Kreu » Rreth Nesh » Rreth SIGAL UNIQA

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Albania (Shoqëri sigurimi Jo Jetë)


SIGAL sh.a u themelua në 22 Shkurt 1999 dhe u autorizua nga Autoriteti Mbikqyrës i Sigurimeve për kryerjen e sigurimeve jo-jetë dhe regjistruar në QKR me NUIS J91809007H.

Që prej vitit 2007 Kompania operon nën emrin SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA sh.a dhe ofron një gamë të gjerë produktesh sigurimi për të gjitha klasat e jo-jetë. SIGAL UNIQA kryeson tregun shqiptar të sigurimeve jo-jetë duke zotëruar mesatarisht 30% të tij. Informacioni I detajuar për tregun e sigurimeve jo-jetë, mund të gjendet në faqen zyrtare të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare përmes linkut vijues: www.amf.gov.al

SIGAL sh.a është e para kompani që tërhoqi kapitalin e huaj në tregun shqiptar të sigurimeve. Në vitin 2003 Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve, fond i krijuar nga Departamenti i Shtetit te SH.B.A, u bë një nga aksionerët e SIGAL duke zotëruar 13.3 % të aksioneve.

Në muajin Mars 2007 SIGAL sh.a. nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me një prej grupeve më të fuqishëm financiarë në Europën Qendrore dhe Lindore, UNIQA GROUP AUSTRIA. UNIQA është aksioneri më i madh i SIGAL UNIQA me 86.9% të aksioneve.

Organigrama

Klasat e sigurimit

Bordi Mbikëqyrës

Mr. Andreas BRANDSTETTER

Chairman
foto bordi-09

Mr. Wolfgang KINDL

Member
foto bordi-06

Mr. Gerald Muller

Member
Georgios Bartzis

Mr.Georgios Bartzis

Member
Mr. Vinzenz Benedikt

Mr. Vinzenz Benedikt

Member
foto bordi-13

Avni Ponari

CEO

Email: [email protected]

Wikipedia: https://sq.wikipedia.org/wiki/Avni_Ponari

SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA Shqipëri (Shoqëri Sigurimi Jetë)


Themelimi 

SIGAL Life sh.a u themelua në 30 Gusht 2004 dhe u autorizua nga Autoriteti Mbikqyrës i Sigurimeve për kryerjen e sigurimeve të jetës dhe regjistruar në QKR me NUIS K51423801Q.

Që prej vitit 2008 Kompania operon nën emrin SIGAL Life UNIQA GROUP AUSTRIA sh.a dhe ofron një gamë të gjerë produktesh sigurimi për të gjitha klasat e jetës. SIGAL Life UNIQA kryeson tregun shqiptar të sigurimeve të jetës duke zotëruar mesatarisht 50% të tij. Informacioni I detajuar për tregun e sigurimeve të jetës, mund të gjendet në faqen zyrtare të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare përmes linkut vijues: www.amf.gov.al

Aksionerët

Aksionet e SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA sh.a zotërohen në masën 100% nga SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA sh.a e cila është themeluar në 22 Shkurt 1999.

Organigrama

Klasat e sigurimit

Bordi Mbikëqyrës

foto bordi-05

Mr. Andreas BRANDSTETTER

Chairman
foto bordi-07

Mr. Erhard Dr BUSEK

Deputy Chairman
foto bordi-09

Mr. Wolfgang KINDL

Member
foto bordi-06

Mr. Gerald Muller

Member
Georgios Bartzis

Mr.Georgios Bartzis

Member

Edvin Hoxhaj

Drejtor i Përgjithshëm

Email: [email protected]

U licencua në 30 Mars 2011 nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për të vepruar si shoqëri e administrimit të fondeve të pensionit vullnetar, për mbledhjen dhe investimin e fondeve të pensioneve, si dhe kryerjen e pagesave të pensionit, në përputhje me Ligjin nr. 10197, datë 10.12.2009 “Për fondet e pensionit vullnetar”.

Shoqëria administruese e fondeve të pensionit SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA përfaqëson shoqërinë e dytë, të licencuar nga Bordi i AMF-së për administrim të fondeve të pensionit vullnetar. Fondi i Pensioneve Private SIGAL udhëheq tregun e pensioneve private në Shqipëri për nga numri I kuotave dhe vlera e aseteve neto.

Fondi ofron pension pleqërie, pension të parakohshëm, pension invaliditeti dhe pension familjar.

Për më shumë informacion, ju lutem vizitoni faqen zyrtare të Fondit të Pensionit Privat SIGAL LIFE

UNIQA: www.fondisigal.com.al

 

Organigrama

Bordi Mbikëqyrës

foto bordi-27

Mr. Adrian Totokoci

Kryetar
foto bordi-04

Mr. Klement Mersini

Anëtar
foto bordi-02

Mr. Naim Hasa

Anëtar
foto bordi-01

Mr. Abdyl Sarja

Anëtar
foto bordi-03

Mr. Edvin Hoxhaj

Anëtar

Elvis Ponari

Drejtor i Fondit të Pensionit

Email: [email protected]

SHKARKO RAPORTET