Paketa sigurimi për bizneset e vogla dhe të mesme (SME)

Të kesh një biznes të vogël apo të mesëm ka sfidat e veta ndaj në SIGAL UNIQA kemi ndërtuar paketa sigurimi për ju.
Me përcaktim të ligjit shqiptar cdo biznes i cili ka nje xhiro vjetore deri ne 250 milione leke te reja konsiderohet biznes SME

Çfare Produktesh Ofrojmë Për Ju ?

foto-punonjesit

Sigurime për punonjësit

Ju rekomandojmë sigurimet e mëposhtme:

 • Sigurimi nga aksidentet ne pune
 • Sigurimi privat i shendetit
 • Sigurimi i jetes me kursim
 • Pension privat shtesë
asian waitress staff woman wearing apron turning CLOSED sign board on glass door with bokeh light in modern cafe coffee shop, cafe restaurant, retail store, small business, food and drink concept

Sigurimi i Pronës

Siguroni biznesin në rast:

 • Zjarri, përmbytje, tërmeti, thyerja e xhamave
 • Dëmtim/ humbje e mallit
 • Dëmtim i inventarit fizik
12-e1517908781765

Sigurimi i Përgjegjësive

 • Publike
 • Profesionale
 • Produktit
 • Hoteleve dhe Restorante
 • Punedhenesit
foto biznes makine

Sigurimet për automjetet

Siguroni biznesin në rast:

 • Sigurimet e detyrueshme (TPL, Karton Jeshil, Polica Kufitare)
 • Mini Kasko dhe Full Kasko
 • Sistemi i gjetjes se vendndodhjes se automjetit
foto-biznes-mall-ne-trasport

Sigurimi i mallit në transport

Siguroni mallin nga te gjitha rreziqet gjate transportit:

 • Tokësor
 • Ajror
 • Detar
Cargo-insurance

Sigurimi i pergjegjesise transportuesit

Dëmshpërblenë të Siguruarin kundrejt përgjegjësisë ligjore të të Siguruarit si transportues, sipas kushteve të kësaj kontrate sigurimi të bazuara në Konventën për Kontratën e Transportit Ndërkombëtar të Mallrave me Rrugë Tokësore (C.M.R.)Gjeneve 19 maj 1956,ligji shqiptar nr 9503 dt.3 prill 2006 dhe protokolli i Konventes CMR 5 korrik 1978 aderuar nga republika e Shqiperise me ligjin nr 9624 date 16 tetor 2006

 • Humbje, shkatërrime, zjarr
 • dëmtime aksidentale të mallrave dhe/ose kontenierëve (duke përfshirë të gjitha mjetet në kujdesin, kontrollin apo ruajtjen e të Siguruarit) që vijnë si rezultat i veprimeve apo mosveprimeve të transportuesit.
foto-biznes-financiare

Garancitë Financiare

Që të mos bllokoni paratë tuaja, kërkoni sigurimet:

 • Garanci Oferte
 • Garanci Paradhënie
 • Garanci Kontrate
foto e bujqesise-01

Sigurimi i Agrokulturës

Ndryshimet e shpeshta të kushteve klimaterike bëjnë që sektorët e bujqësisë dhe blegtorisë të jenë shumë të ekspozuar ndaj rreziqeve natyre.

Humbjet për çdo fermer apo pronar të bizneseve për këto sektorë mund të jenë të pa përballueshme, duke rrezikuar kështu vazhdimësinë e tij.

Për të shmangur shqetësimet, e për të patur stabilitet në prodhim, sigurimi te SIGAL UNIQA ndaj rreziqeve të ndryshme në bujqësi dhe blegtori është i domosdoshëm.

osiguranje_plovila_130

Mjetet e vogla lundruese me qera

Sigurimi i pergjegjesise se paleve te treta per mjetet e vogla lundruese

 • Ligji nr. 10076 datë 12.02.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”, këtu më poshtë do të quhet shkurtimisht Ligji. Rregullorja e Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare miratuar me vendimin nr. 53, datë 25.06.2009 “Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit.
 • Kushtet e Përgjithshme të kontratës për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të motorëve të ujit (JET),skafeve,yachtet,motobarka, për përgjegjësinë ndaj palëve të treta

Dokumenta (2)

Shihni të gjitha detajet në dokumentat tona të informacionit për produktin e sigurimit:

Pyetjet më të shpeshta

Çfarë mbulimesh ofron polica "Të gjitha rreziqet në ndërtim" dhe kujt i ofrohet?

 • Polica “Të gjitha rreziqet në ndërtim” i drejtohet subjekteve që punojnë në sektorin e ndërtimit. Kjo policë zakonisht mbulon projektet e veçanta ndërtimore ku sigurohen:
  • punimet e kontraktuara;
  • makineritë dhe pajisjet e ndërtimit;
  • përgjegjësia  ndaj palëve të treta. 

Për çfarë arsye nevojitet polica ”Të gjitha rreziqet në ndërtim” ?

 • Arsyeja kryesore  për të blerë një policë “Të gjitha rreziqet në ndërtim” është të mbrojë punimet për të cilat ju jeni kontraktuar të zhvilloni. Për shembull: në rast se ju po ndërtoni/rikonstrukturoni një godinë e cila merr flakë, atëhere klienti juaj pret që ju të mbaroni punimet, por nuk do t’ju paguajë përsëri që t’i përfundoni ato pas dëmit që ndodhi. Në këtë rast ndërhyn polica “Të gjitha rreziqet në ndërtim “e cila mbulon kostot e riparimit apo rindërtimit të punimeve të kryera në kantier.Në shumicën dërrmuese të rasteve, kjo lloj police është e detyrueshme nga kontrata që do të lidhni me autoritetin kontraktor/financuesin e projektit.

Kur duhet të njoftojmë që një aksident ka shkaktuar dëme në punimet e kontraktuara?

 • Ju duhet të njoftoni agjentin, ose brokerin ose siguruesin sa më shpejt  të  jetë  e mundur. Ne do të japim asistencë të menjëhershme.

Dëshironi të dini më shumë për produktet tona?
Na kontaktoni.

Ekipi ynë i specialistëve do t'ju ndihmojë të:

 • Mësoni për paketat dhe përfitimet e produkteve tona
 • Merrni një ofertë individuale
 • Planifikoni një takim personal
 • Zgjidhni shërbimin e duhur për ju

Na Telefononi falas në 0800 31 31

  Emri *

  Emaili *

  Nr. Cel *

  Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllimin e ofrimit të informacionit shtesë rreth produkteve të SIGAL UNIQA