Pension Privat

Fondi i Pensioneve Private SIGAL LIFE UNIQA ju fton që të mendoni për pensionin tuaj sa më herët të jetë e mundur, në mënyrë që të ruani të njëjtin standard jetese edhe në moshën e pensionit. Në dallim nga pensioni shtetëror, pensioni privat i SIGAL LIFE UNIQA ofron më shumë fleksibilitet në kontribute dhe në rast fatkeqësie shumat e patërhequra janë pronë e trashëgimtarëve.
• Pension pleqërie, kur mbush moshën për pension sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore. Vlerën e kontributit dhe kohën e tërheqjes së tij e përcaktoni vetë.
• Pension të parakohshëm: 5 vjet para se të mbushni moshën për pension, sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore
• Pension invaliditeti: në rast sëmundje ose aksidenti gjatë kohës së sigurimit
• Pension familjar: në rast fatkeqësie të të siguruarit

Për më shumë informacioni klikoni në faqen zyrtare të Fondit të Pensioneve SIGAL: www.fondisigal.com.al

PENSION PRIVAT

Opsioni 1

 • Pagesa mujore kontributesh dhe përfitim mujor sipas viteve të kontributit
 • Në këtë produkt vitet e pagesës së kontributeve mujore janë të barabartë me vitet e përfitimit të pensionit mujor
 • Shembull përfitimesh
  Shiko Tabelen
Më shumëMë pak
Llogarit Pensionin

PENSION PRIVAT

Opsioni 2

 • PAGESA MUJORE KONTRIBUTESH DHE PERFITIM PENSIONI MUJOR PER 10-15-20 VITE
 • Në këtë produkt vitet e përfitimit të pensionit janë paracaktuar 10-15-20 vite
 • Shembull përfitimesh
  Shiko Tabelen
Më shumëMë pak
Llogarit Pensionin

PENSION PRIVAT

Opsioni 3

Kombinuar me sigurim jete

 • PAGESA MUJORE ME VLERE TE CAKTUAR DHE PERFITIM TE MENJEHERSHEM
 • Ky produkt ofron pagesa të përmuajshme të kontributeve dhe përfitime të menjëhershme të aseteve
 • Shembull përfitimesh
  Shiko Tabelen
Më shumëMë pak
Llogarit Pensionin

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

Tel: +355 4 22 33 308
Whatsapp: +355 68 606 2829
Dëmet Motorike: +355 68 408 8436
Nr Jeshil: 0800 31 31

E hënë – E diel 24h
> [email protected]

  Kërkesë për ofertë

  Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

  Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme:

  PENSION PRIVAT

  Opsioni 4

  Kombinuar me sigurim jete

  • PAGESE E MENJEHERSHME DHE PENSION MUJOR SIPAS VITEVE
  • Ky produkt ofron pagesë të menjëhershme të kontributeve, duke blerë periudha të mëparshme sigurimi dhe përfitim të pensionit mujor sipas viteve të kontributit
  • Shembull përfitimesh
   Shiko Tabelen
  Më shumëMë pak
  Llogarit Pensionin

  PENSION PRIVAT

  Opsioni 5

  Kombinuar me sigurim jete

  • PAGESA TE MENJEHERSHME KONTRIBUTESH DHE PERFITIME TE MENJEHERSHME
  • Ky produkt ofron pagesa të menjëhershme të kontributeve duke blerë periudha të mëparshme sigurimi dhe përfitime të menjëhershme sipas viteve të investimit.
  • Shembull përfitimesh
   Shiko Tabelen
  Më shumëMë pak
  Llogarit Pensionin

  PENSION PRIVAT

  Opsioni 6

  • PAGESA TE MENJEHERSHME + KONTRIBUT MUJOR DHE PERFITIME PENSION MUJOR
  • Ky produkt ofron pagesa të menjëhershme duke blerë periudha të mëparshme sigurimi + pagesa mujore dhe përfitme të menjëhershme ose pension mujor për 10-15 vite
  • Shembull përfitimesh
   Shiko Tabelen
  Më shumëMë pak
  Llogarit Pensionin

  PENSION PRIVAT

  Opsioni 7

  • PAGESA TE MENJEHERSHME KONTRIBUTESH DHE PENSION MUJOR SIPAS VITEVE
  • Ky produkt ofron pagesë të menjëhershme të kontributeve duke blerë periudha të mëparshme sigurim dhe menjëherë në moshën e pensionit ose 5 vjet para moshës ligjore të pensionit, përfitojnë pension mujor për 10-15-20 vite.
  • Shembull përfitimesh
   Shiko Tabelen
  Më shumëMë pak
  Llogarit Pensionin

  Keni Pyetje ?

  Shërbimi për klientët

  +355 4 22 33 308
  E hënë – E diel 24h
  > [email protected]

   Kërkesë për ofertë

   Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

   Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme:

   Përse nevojitet Pensioni Privat?

   Gjatë rinisë shumë pak persona mendojnë për moshën e pensionit, duke e kujtuar atë si një kohë të largët. Por vitet kalojnë shpejtë, e duke u bazuar në situatën aktuale me vështirësitë që kalojnë të moshuarit me pensionet e pamjaftueshme shtetërore, të mendosh për pension privat sa jeni të rinj është domosdoshmëri.

   Si paguhen kontributet për Pension Privat?

   Kontributi për pension privat mund të paguhet në bazë mujore, 3-mujore, 6-mujore, vjetore gjithashtu mund të paguhet edhe si shumë e menjëhershme.
   Kontributet e paguara depozitohen në llogari individuale të anëtarit të fondit të hapura pranë bankës depozitare.
   Gjendja në llogarinë e anëtarit është shuma e kontribuar + fitimi nga investimi.

   Si tërhiqet Pensioni Privat?

   E drejta për tërheqjen e pensionit pas plotësimit të moshës, bëhet në format:

   1. I menjëhershëm

   2. Në formën pensioni mujor

   Në çdo rast shumat e patërhequra për arsye të ndryshme janë pronë e trashëgimtarëve ligjorë.
   Gjendjen e llogarisë mund ta kontrolloni në çdo kohë në adresën www.fppsigal.com.al