Kreu » Sigurimet e automjetit » Sigurimi MINIKASKO

Sigurimi MINIKASKO

MINIKASKO

MBULIMET

Nga data 1 Prill 2019 ka filluar regjistrimi i dëmeve për shkak të llogaritjes së rritjes së koeficentit MALUS.

  • Kategoria e mjetit : Autoveturë
  • Kohezgjatja e sigurimit: 1 vit dhe vetëm për një ngjarje te ndodhur gjatë kësaj periudhe
  • Përplasje mjet me mjet (Demtimet aksidentale si pasoje e perplasjes ne rruge me nje mjet tjeter, e vertetuar me proces-verbalin e policise
  • Zona e Mbulimit: Brenda territorit te Republikes se Shqiperise

Kushtet e përgjithshme

Informacion per taksa e tatime

Duke filluar nga data 1 Prill 2020, të gjithë drejtuesit e mjeteve që shkaktojnë dëm, do ti rritet Primi i Sigurimit të Makinës deri në 2 herë, në varësi të numrit të dëmeve të shkatuara brenda periudhës së mbulimit.

Më shumëMë pak
Na Kontakto

Keni Pyetje

Shërbimi për klientët

+355 4 22 33 308
E hënë – E diel 24h
> [email protected]

    Kërkesë për ofertë

    Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

    Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme: