Kush është EuropAssistance?

▣ Europassistance është prezent në 208 vende të botës.
▣ EA është e pranishme në të gjitha vendet e e BE-së, Mbertërinë e Bashkuar, Rusi (Moskë dhe Shën Petërburg), Serbi, Maqedoninë e Veriut, Turqi dhe së fundmi edhe në Shqipëri, nëpërmjet SIGAL UNIQA.
▣ U shërben 24/7 rreth 300 millionë klientëve
▣ Rreth 750.000 partnerë
▣ Në vitin 2019 ka trajtuar 10 milionë raste të ndryshme nëpërmjet partnerëve të saj.

Si të përdorni SIGAL UNIQA AutoSOS?

SIGAL UNIQA AutoSOS ofron në rrugë të besueshme
dhe të sigurt asistencë 24 orë në ditë, 365 ditë në vit.
Për tu lidhur me AutoSOS, telefononi në:

1. Risi në tregun shqiptar

SIGAL UNIQA sjell për herë të parë në Shqipëri shërbimin e Asistëncës Rrugore edhe për në Europë, në bashkëpunim me Europassistance

2. Kohëzgjaje e shërbimit sipas nevojës

Ky lloj shërbimi mundësohet për periudha 1 mujore ose 1-vjeçare në varësi të nevojave të klientit.

3. Paketa shërbimi fleksibël

Asistenca rrugoren ofrohet si shërbim më vete ose i kombinuar me:
1. Karton Jeshil
2. Policë Kufitare
3. Sigurimin TPL
4. KASKO

AutoSOS në Shqipëri Vjeçare
Mbulimet
Qendra e kontaktit 24/7 - (E pakufizuar)
Riparim në vend - (2 ngjarje / vit 100€ për ngjarje)
Karroatrec - (2 ngjarje / vit 100€ për ngjarje)
AutoSOS në Europë Mujore
Mbulimet
Qendra e kontaktit 24/7 (E pakufizuar)
Riparim në vend - (1 ngjarje / muaj, 200 € për ngjarje)
Karroatrec - (1 ngjarje / muaj, 200 € për ngjarje)
Zëvendësim i automjetit në rast aksidenti* - (1 ngjarje / muaj, 2 ditë, maksimumi 50€ / dita)
Parkim - (1 ngjarje / muaj, 2 ditë / ngjarje)
Akomodimi në hotel* - (1 ngjarje / muaj, 3 ditë, maksimumi 50€ / natë)
Riatdhesim me tren / avion ose udhëtim drejt mbërritjes* - (1 ngjarje / muaj, 200€ / ngjarje)
Taxi - (1 ngjarje/muaj, 100€ / event)
AutoSOS në Europë Vjeçare
Mbulimet
Qendra e kontaktit 24/7 - (E pakufizuar)
Riparim në vend - (2 ngjarje / vit, 200 € për ngjarje)
Karroatrec - (2 ngjarje / vit, 200 € për ngjarje)
Zëvendësim i automjetit në rast aksidenti* - (1 ngjarje / vit, 2 ditë, maksimumi 50 € / dita)
Parkim - (1 ngjarje / vit, 2 ditë / ngjarje)
Akomodimi në hotel* - (1 ngjarje / vit, 3 ditë, maksimumi 50 € / natë)
Riatdhesim me tren /avion ose udhëtim drejt mbërritjes* - (1 ngjarje / vit, 200 € / ngjarje)
Taxi - (1 ngjarje / vit, 100 € / event)

Shenim: Në një ngjarje, klienti mund të përzgjedhë vetëm njërin prej këtyre shërbimeve:
zëvendësim të mjetit ose akomodim në hotel ose vazhdim të udhëtimit

Mbulimet që i duhen makinës suaj për më tepër qetësi mendore gjatë udhëtimit

Shërbimet që ofrohen nga asistenca rrugore

MicrosoftTeams-image (50)

Qendra e kontaktit 24/7

Shërbim informacioni dhe organizim i shërbimeve të ndihmës duke përjashtuar mbulimin e shpenzimeve.

MicrosoftTeams-image (47)

Riparim në vend

Nëse mjeti ka një problem që mund të riparohet në vend, (psh problem baterie, rënie e gomës, etj).

MicrosoftTeams-image (45)

Karroatrec

Nëse mjeti ka defekt ose është përfshirë në aksident, transportohet në pikën me të afërt të servisit të autorizuar

MicrosoftTeams-image (46)

Zëvendësim i automjetit në rast aksidenti*

Zëvendesim automjeti kur nuk është i mundur riparimi i mjetit brenda një ditë dhe nëse aksidenti ka ndodhur në një distancë mbi 50 km nga vendqëndrimi i shoferit. Mjeti në ditë, 50 Euro.

MicrosoftTeams-image (48)

Parkim

Parkimi i automjeteve kur servisi i zgjedhur është mbyllur dhe shërbimi i karroatrecit ka përfunduar. Parkimi për mjetin do të sigurohet deri në momentin sa servisi do të hapet.

MicrosoftTeams-image (44)

Akomodimi në hotel*

Akomodimi në hotel në raste se është e pamundur riparimi i mjetit në 1 ditë dhe distanca e vendit në të cilin ka ndodhur aksidenti është mbi 150 km nga vendqendrimi.

MicrosoftTeams-image (49)

Riatdhesim me tren /avion ose udhëtim drejtë mbërritjes*

Vazhdimi i udhëtimit

MicrosoftTeams-image (43)

Taxi

Vazhdimi i udhëtimit

Pyetjet më të shpeshta

Kush mund të blejë shërbimin AutoSOS?

AutoSOS është i vlefshëm vetëm për:
• Autovetura të kategorisë B1.
• Mikrobuzë të kategorisë B2, deri në 8+1 vende.