Kreu » Rreth Nesh » Karriera

Njoftime punësimi

Përkushtimi dhe ambicia e stafit tonë për tu ofruar një shërbim të shkëlqyer klientëve na kanë çuar drejt suksesit. Progresi i arritur derimë tani është fryt i punës së mbi 1200 punonjësve dhe agjentëve të rrjetit të SIGAL UNIQA në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Ky rezultat i atribuohet rëndësisë së veçantë që i kushtohet rekrutimit të personave me përgatitjen dhe ambicien e duhur dhe zhvillimit personal duke nxitur potencialin e çdo punonjësi.

SIGAL UNIQA, si pjesë e një grupi të fuqishëm evropian si UNIQA Insurance Group, ka në bazën e politikave të veta të burimeve njerëzore, filozofinë dhe eksperiencat më të mira evropiane si rezultat i të cilave standardet e punës janë të njëjta me ato që ofrohen në kompanitë evropiane.

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE – Agjent në sigurime, Kolaudim, Gjirokastër

Koha e leximit: 2 minuta