Kreu » Rreth Nesh » Karriera

Njoftime punësimi

Përkushtimi dhe ambicia e stafit tonë për tu ofruar një shërbim të shkëlqyer klientëve na kanë çuar drejt suksesit. Progresi i arritur derimë tani është fryt i punës së mbi 1200 punonjësve dhe agjentëve të rrjetit të SIGAL UNIQA në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Ky rezultat i atribuohet rëndësisë së veçantë që i kushtohet rekrutimit të personave me përgatitjen dhe ambicien e duhur dhe zhvillimit personal duke nxitur potencialin e çdo punonjësi.

SIGAL UNIQA, si pjesë e një grupi të fuqishëm evropian si UNIQA Insurance Group, ka në bazën e politikave të veta të burimeve njerëzore, filozofinë dhe eksperiencat më të mira evropiane si rezultat i të cilave standardet e punës janë të njëjta me ato që ofrohen në kompanitë evropiane.

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË FIER / Specialistë të Marrjes në Sigurim për Produktet Vullnetare, Fier

Koha e leximit: 2 minuta

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË VLORË / Specialist i Marrjes në Sigurim për Produktet Vullnetare, Vlorë

Koha e leximit: 2 minuta

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE / Menaxher i marrjes në sigurim produktet e shëndetit

Koha e leximit: 2 minuta

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË TIRANË / IT Specialist

Koha e leximit: 2 minuta

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË VLORË / Menaxher për produktet vullnetare, Dega e re në qytetin e Vlorës

Koha e leximit: 2 minuta

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE / Menaxher i shitjeve AutoSOS

Koha e leximit: 3 minuta

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE / Recepsionist/e

Koha e leximit: 2 minuta