Sigurimi i mallit në transport

SIGAL ka një eksperiencë të gjatë në sigurimin e mallit në transport nga të gjitha rreziqet gjatë transportit:
• Tokësor
• Ajror
• Detar

Sigurimi i mallrave gjatë transportit, nëpërmjet tri klauzolave bazë të sigurimit të mallit A, B, C.

Klauzola A Klauzola B Klauzola C
Instituti i Mallit – 1/1/1982
Të gjitha dëmet ose humbjet fizike të shkaktuara
nga çfarëdo ngjarje e paparishikuar, e papritur, aksidentale dhe e rastësishme.
Këto klauzola janë të njëjta me ato të tregut të Londrës
dhe aplikohen pothuajse në të gjithë Europën. Ky sigurim mbulon dëmet fizike të mallrave të shkaktuara
nga çdo ngjarje e paparashikuar, e papritur, aksidentale dhe e rastësishme.
Zjarri, eksplozioni
Aksidente të mjeteve të transportit
(përplasje, nxjerrje në breg, fundosje, nxjerrje në cektinë, përmbytje, dalje nga binarët)
Shpenzimet për shkarkimin e mallit në një port të fatkeqësisë
Humbje ose dëmtim i mallit për sakrificën
gjatë avarisë së përgjithshme ose hedhje e mallit në det
Shpenzime për shpëtimin e ngarkesës
I mallit në avarinë e përgjithshme
Kontributi i mallit në avarinë e përgjithshme
Tërmeti, shpërthimi vullkanik, rrufeja
Rënia e ujit mbi bordin e anijes
Rënia totale e pakove të veçanta gjatë ngarkim-shkarkimit

Klauzola A
Instituti i Mallit – 1/1/1982

Nuk emërtohen rreziqet, por mbulohen:

 • Të gjitha dëmet ose humbjet fizike të shkaktuara nga çfarëdo ngjarje e paparishikuar, e papritur, aksidentale dhe e rastësishme.
 • Këto klauzola janë të njëjta me ato të tregut të Londrës dhe aplikohen pothuajse në të gjithë Europën. Ky sigurim mbulon dëmet fizike të mallrave të shkaktuara nga çdo ngjarje e paparashikuar, e papritur, aksidentale dhe e rastësishme.

Klauzola B
Instituti i Mallit – 1/1/1982

Humbjet totale dhe avari të pjesëshme në qoftë se shkaktohen nga:

 • Zjarri, eksplozioni
 • Aksidente të mjeteve të transportit (përplasje, nxjerrje në breg, fundosje, nxjerrje në cektinë, përmbytje, dalje nga binarët)
 • Shpenzimet për shkarkimin e mallit në një port të fatkeqësisë
 • Humbje ose dëmtim i mallit për sakrificën gjatë avarisë së përgjithshme ose hedhje e mallit në det
 • Shpenzime për shpëtimin e ngarkesës
 • Kontributi i mallit në avarinë e përgjithshme
 • Tërmeti, shpërthimi vullkanik, rrufeja
 • Rënia e ujit mbi bordin e anijes
 • Rënia totale e pakove të veçanta gjatë ngarkim-shkarkimit

Klauzola C
Instituti i Mallit – 1/1/1982

Humbjet totale dhe avari të pjesëshme në qoftë se shkaktohen nga:

 • Zjarri, eksplozioni
 • Aksidente të mjeteve të transportit (përplasje, nxjerrje në breg, fundosje, nxjerrje në cektinë, përmbytje, dalje nga binarët)
 • Shpenzimet për shkarkimin e mallit në një port të fatkeqësisë
 • Humbje ose dëmtim i mallit për sakrificën gjatë avarisë së përgjithshme ose hedhje e mallit në det
 • Shpenzime për shpëtimin e ngarkesës
 • I mallit në avarinë e përgjithshme

Dëshironi të dini më shumë për produktet tona?
Na kontaktoni.

Ekipi ynë i specialistëve do t'ju ndihmojë të:

 • Mësoni për paketat dhe përfitimet e produkteve tona
 • Merrni një ofertë individuale
 • Planifikoni një takim personal
 • Zgjidhni shërbimin e duhur për ju

Na Telefononi falas në 0800 31 31

  Emri *

  Emaili *

  Nr. Cel *

  Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllimin e ofrimit të informacionit shtesë rreth produkteve të SIGAL UNIQA