Kreu » Korporata

Korporata

Cdo biznes i cili ka xhiro vjetore mbi 250 milione lek te reja konsiderohet biznes V.I.P ose Biznes Korporate.

Çfare Produktesh Ofrojmë Për Ju ?

Ju rekomandojmë sigurimet e mëposhtme:

 • Sigurimi nga aksidentet ne pune
 • Sigurimi privat i shendetit
 • Sigurimi i jetes me kursim
 • Pension privat shtesë

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumë Më pak Lexo Detajet

Siguroni biznesin në rast:

 • Zjarri, përmbytje, tërmeti, thyerja e xhamave
 • Dëmtim/ humbje e mallit
 • Dëmtim i inventarit fizik

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumë Më pak Lexo Detajet
 • Publike
 • Profesionale
 • Produktit
 • Hoteleve dhe Restorante
 • Punedhenesit

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumë Më pak Lexo Detajet

Që të mos bllokoni paratë tuaja, kërkoni sigurimet:

 • Garanci Oferte
 • Garanci Paradhënie
 • Garanci Kontrate
 • Garanci Doganore
 • Garanci Cilësie

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumë Më pak Lexo Detajet

Siguroni biznesin në rast:

 • Sigurimet e detyrueshme (TPL, Karton Jeshil, Polica Kufitare)
 • Mini Kasko dhe Full Kasko
 • Sistemi i gjetjes se vendndodhjes se automjetit

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumë Më pak Lexo Detajet

Siguroni biznesin gjatë ndërtimit/montimit:

 • Sigurimet gjatë ndërtimit
 • Sigurimet gjatë montimit
 • Sigurimi i Makinerive

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumë Më pak Lexo Detajet

Dëmshpërblenë të Siguruarin kundrejt përgjegjësisë ligjore të të Siguruarit si transportues, sipas kushteve të kësaj kontrate sigurimi të bazuara në Konventën për Kontratën e Transportit Ndërkombëtar të Mallrave me Rrugë Tokësore (C.M.R.)Gjeneve 19 maj 1956,ligji shqiptar nr 9503 dt.3 prill 2006 dhe protokolli i Konventes CMR 5 korrik 1978 aderuar nga republika e Shqiperise me ligjin nr 9624 date 16 tetor 2006

 • Humbje, shkatërrime, zjarr
 • dëmtime aksidentale të mallrave dhe/ose kontenierëve (duke përfshirë të gjitha mjetet në kujdesin, kontrollin apo ruajtjen e të Siguruarit) që vijnë si rezultat i veprimeve apo mosveprimeve të transportuesit.

Kushtet e përgjithshme

Më shumë Më pak Na Kontakto