Kreu » Marina

Marina

Sigurimi i pergjegjesise se paleve te treta per mjetet e vogla lundruese.

  • Ligji nr. 10076 datë 12.02.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”, këtu më poshtë do të quhet shkurtimisht Ligji. Rregullorja e Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare miratuar me vendimin nr. 53, datë 25.06.2009 “Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit.
  • Kushtet e Përgjithshme të kontratës për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të motorëve të ujit (JET),skafeve,yachtet,motobarka, për përgjegjësinë ndaj palëve të treta

Kushtet e përgjithshme

Pyetesori i marrjes ne sigurim

Më shumë Më pak Bli Online

Sigurimi kasko i mjetit lundrues mbulon:

  • Të gjitha rreziqet të humbjeve apo dëmtimeve fizike që shkaktohen nga aksidente që përfshijnë edhe vjedhjen
  • Defekte të trashëguara apo veprime neglizhente apo të qëllimshme të çdo personi, me kusht që këto veprime neglizhente apo të qëllimshme si edhe humbjet apo dëmet që lindin prej tyre do të ndodhin gjatë periudhës së mbuluar nga ky siguracion.

Kushtet e përgjithshme

Pyetesori i marrjes ne sigurim

Më shumë Më pak Llogarit KASKO

Keni Pyetje

Shërbimi për klientët

+355 4 22 33 308
E hënë – E diel 24h
> [email protected]

    Kërkesë për ofertë

    Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

    Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme: