Kreu » Shendet dhe aksidente » Sigurimi nga aksidentet

Sigurimi nga aksidentet

Sigurimi nga aksidentet

Nxënës dhe Studentë

Ky sigurim mbulon:

  • Shpenzimet për emergjenca mjekësore në rast sëmundje apo aksidenti
  • Sigurim jete për prindërit

Kushtet e përgjithshme

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumëMë pak
Bli Online

Sigurimi nga aksidentet

Sportistët

Ky sigurim mbulon:

  • Shpenzimet për emergjenca mjekësore në rast aksidenti
  • Masa maksimale e mbulimit të shpenzimeve mjekësore është 5,000 deri në 15,000 Euro

Kushtet e përgjithshme

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumëMë pak
Porosit Online

Sigurimi nga aksidentet

Punonjësit

Ky sigurim mbulon:

  • Në rast paaftësie dhe humbje jete nga 500,000 deri në 3,000,000 Lekë
  • Shpenzimet mjekësore ose shpërblim ditor në rast paaftësie të përkohshme si pasojë e një aksidenti

Kushtet e përgjithshme

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumëMë pak
Porosit Online

Sigurimi vullnetar

Drejtuesit e Mjeteve Motorike

Ky sigurim mbulon:

  • Humbje jete si pasojë e një aksidenti dhe paaftësi të përhershme të plotë
  • Limiti maksimal vjetor 500,000 deri në 1,000,000 Lekë

Kushtet e përgjithshme

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumëMë pak
Porosit Online

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

+355 4 22 33 308
E hënë – E diel 24h
> [email protected]

Kërkesë për ofertë

Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme: