Kreu » Shendet dhe aksidente » Sigurimi nga aksidentet

Sigurimi nga aksidentet

Sigurimi nga aksidentet

Nxënës dhe Studentë

Ky sigurim mbulon:

 • Shpenzimet për emergjenca mjekësore në rast sëmundje apo aksidenti
 • Sigurim jete për prindërit

Kushtet e përgjithshme

Informacion për Taksa e Tatime

Bli Online

Sigurimi nga aksidentet

Sportistët

Ky sigurim mbulon:

 • Shpenzimet për emergjenca mjekësore në rast aksidenti
 • Masa maksimale e mbulimit të shpenzimeve mjekësore deri në 5,000 Euro

Kushtet e përgjithshme

Informacion për Taksa e Tatime

Porosit Online

Sigurimi nga aksidentet

Punonjësit

Ky sigurim mbulon:

 • Në rast paaftësie dhe humbje jete nga 500,000 deri në 3,000,000 Lekë
 • Shpenzimet mjekësore ose shpërblim ditor në rast paaftësie të përkohshme si pasojë e një aksidenti

Kushtet e përgjithshme

Informacion për Taksa e Tatime

Porosit Online

Sigurimi vullnetar

Drejtuesit e Mjeteve Motorike

Ky sigurim mbulon:

 • Humbje jete si pasojë e një aksidenti dhe paaftësi të përhershme të plotë
 • Limiti maksimal vjetor 500,000 deri në 1,000,000 Lekë

Kushtet e përgjithshme

Informacion për Taksa e Tatime

Porosit Online

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

+355 4 22 33 308
E hënë – E diel 24h
> [email protected]

  Kërkesë për ofertë

  Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

  Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme: