Sigurimi i jetës dhe Pension privat

Qetësi mendore për jetë.

Tani është koha për të mbrojtur dhe siguruar jetën dhe pensionin tuaj me SIGAL UNIQA

sigurimjete

Sigurimi Jetës

Me sigurimin e jetës përfitoni mbrojtje financiare dhe qetësi mendjeje në rast fatkeqësie

 • Sigurimi i jetës me afat
 • Sigurimi i jetës për kredi
sigurimjete2

Sigurimi i jetës me kursim

Me paketat e sigurimit të jetës me kursim mund të siguroni jetën dhe të kurseni për një kohë dhe vlerë që e caktoni vetë.
Sigurimi i jetës me kursim:

 • Sot për nesër
 • Kasa për fëmijë
sigurimjete4

Pension Privat

Fondi i Pensioneve Private SIGAL LIFE UNIQA ju fton që të mendoni për pensionin tuaj sa më herët të jetë e mundur në mënyrë që të ruani të njëjtin standard jetese edhe në moshën e pensionit.

Dokumente (3)

Shihni të gjitha detajet në dokumentat tona të informacionit për produktin e sigurimit:

Pyetjet më të shpeshta

Çfarë eshte "Pensioni Privat"?

Në Shqipëri, krahas sistemit shtetëror të pensioneve, që prej 12 vjetësh funksionon edhe sistemi privat i pensioneve. Çdokush mund të vendosë që, krahas kontributit të detyrueshëm për pensionin shtetëror (njohur si ‘sigurimet shoqërore’), të kontribuojë në një Fond pensioni privat që të ketë një pension të dytë: ky është pensioni privat.

Pensioni privat fillon si një llogari kursimi e cila veÇ kontributit të derdhur nga anëtari ka edhe interesat (interesi=fitimi i realizuar nga investimi i kontributeve).

Pse më duhet një pension privat

Pensioni privat i FPP SIGAL LIFE UNIQA ju ofron disa përfitime :

– Ka kushte më të favorshme moshe e vjetërsie në punë(mosha e daljes në pension është 5 vjet përpara pensionit shtetëror);

– Vlera e pensionit është më e madhe se ajo në skemat shtetërore;

– Ka një sistem fiskal mjaft favorizues ku konsiston:

a- Kontributi i derdhur për pension privat zbritet nga paga bruto e anëtarit për efekt tatami.

b -Fitimi që realizohet nga investimi i në Letra me Vlerë , obilgacione nuk i nënshtrohet tatimit

c-Kontributet që punëdhënësi paguan në favor të punonjësve të tij konsiderohen si shpenzime të zbritshme dhe nuk i nënshtrohen tatimit mbi fitimin.

d-Fitimi që realizohet në investimi në Letra me Vlerë, Obligacione 10- vjeÇare është shumë herë më i lartë se fitimi që mund të merrni nga depozitat në bankë, atë të  nivelit te dytë.

Dëshironi të dini më shumë për produktet tona?
Na kontaktoni.

Ekipi ynë i specialistëve do t'ju ndihmojë të:

 • Mësoni për paketat dhe përfitimet e produkteve tona
 • Merrni një ofertë individuale
 • Planifikoni një takim personal
 • Zgjidhni shërbimin e duhur për ju

Na Telefononi falas në 0800 31 31

  Emri *

  Emaili *

  Nr. Cel *

  Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllimin e ofrimit të informacionit shtesë rreth produkteve të SIGAL UNIQA