Kreu » Shendet dhe aksidente » Sigurimi i Shëndetit

Sigurimi i Shëndetit

Sigurimi privat i shëndetit është mundësi për mbulimin 100% të kostove financiare që duhet të përballojë
çdo individ në rast se pëson një aksident apo sëmundje të papritur.

SIGAL UNIQA ofron paketa sigurimi individuale dhe familjare, të cilat ofrojnë mbulimin e ekzaminimeve shëndetësore duke filluar nga check up-i rutinë vjetor;
trajtimet mjekësore në rast sëmundje apo aksidenti, si dhe shpenzimet në rast ndjekje të shtatzanisë në spitalet private brenda dhe jashtë Shqipërisë.