Sigurimi i pronës dhe biznesit

Prona dhe pajisje

SIGAL UNIQA  ju dëmshpërblen për humbjen, dëmtimin ose shkatërrimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e:

 • zjarrit
 • rrufesë
 • shpërthimit
 • përplasjes ose rënies së një avioni
 • pjesëve ose ngarkesës së tij
 • përpjekjeve për shuarjen e zjarrit
 • prishjeve ose lëvizjeve në lidhje me çdonjërën prej ngjarjeve të mësipërme
 • tërmetit, përmbytjes, stuhisë
 • thyerjes së xhamave
 • akteve terroriste
 • grevave dhetrazirave civile etj.

 

Nderprerja e biznesit

Sigurimi nga ndërprejrja e biznesit është për të gjithë sipërmarrësit dhe administratorët e bizneseve të pavarësisht llojit dhe përmasave të aktivitetit.

Në rastet e dëmtimit të pasurisë, ju duhet të përballoni edhe pasojat që vijnë nga ndërprerja e veprimtarisë ekonomike: mungesa e të ardhurave dhe qarkullimit të parasë. Për këtë qëllim, SIGAL UNIQA ofron të gjitha mundësitë për vazhdimin e qetë të punës tuaj.

Nëpërmjet këtij produkti, SIGAL UNIQA mbulon shpenzimet si pasojë e ndërprerjes së aktivitetit të biznesit nga zjarri apo rreziqet shtesë të tij duke siguruar fitimin neto si dhe kostot fikse.

Keni Pyetje?

+ 355 4 2233 308 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@sigal.com.al