Sigurimet e automjetit

SIGAL UNIQA Group Austria ofron sigurimet e automjetit për mbrojtje maksimale si dhe sistemin GPS për të gjetur në çdo kohë vendndodhjen e mjetit tuaj.

 • Sigurimi i detyrueshëm i mbajtësit të mjetit motorik për përgjegjësinë civile ndaj palëve të treta
 • Sigurim i detyrueshëm për çdo automjet me targa shqiptare që qarkullon brenda territorit të Republikës së Shqipërisë

Bli Online


 • Sigurimi i detyrueshëm i mbajtësit të mjetit motorik për përgjegjësinë civile ndaj palëve të treta
 • Sigurim i detyrueshëm për çdo automjet me traga shqiptare që qarkullon jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë

Bli Online


 • Sigurimi i detyrueshëm i mbajtësit të mjetit motorik për përgjegjësinë civile ndaj palëve të treta
 • Sigurim i detyrueshëm për çdo automjet me targa të huaja që qarkullon brenda territorit të Republikës së Shqipërisë

Bli Online


 • Sigurimi i vetë automjetit për dëmtimet aksidentale nga përplasja e tij me një automjet tjetër/li>
 • Brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, të vërtetuar me proces-verbalin e policisë.
 • Dëmtime në parkim

Më shumë


 • Dëmtimet aksidentale
 • Thyerja e xhamave
 • Zjarri, rrufeja, eksplozioni
 • Katastrofa natyrore
 • Vjedhja
 • Dëmtime në parkim

Më shumë


Instalimi i pajisjes GPS në automjetin tuaja nëse dëshironi të merrni informacion për:
 • Vendndodhjen e automjetit;
 • Intinerarin e përshkruar nga mjeti;
 • Orët e qëndrimit ndezur apo fikur;
 • Kilometrat e përshkruar;
 • Rruga e përshkruar, etj.

Më shumë

Keni Pyetje?

+ 355 4 2233 308 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@sigal.com.al