Sigurimi i jetës dhe Pension privat

Me sigurimin e jetës përfitoni mbrojtje financiare dhe qetësi mendjeje në rast fatkeqësie

  • Sigurimi i jetës me afat
  • Sigurimi i jetës për kredi

Më shumë

Me paketat e sigurimit të jetës me kursim mund të siguroni jetën dhe të kurseni për një kohë dhe vlerë që e cakton vetë.

Sigurimi i jetës me kursim:

  • Sot për nesër
  • Kasa për fëmijë

Më shumë

Fondi i Pensioneve Private SIGAL LIFE UNIQA ju fton që të mendoni për pensionin tuaj sa më herët të jetë e mundur në mënyrë që të ruani të njëjtin standard jetese edhe në moshën e pensionit.

Më shumë

Keni Pyetje?

+ 355 4 2233 308 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@sigal.com.al