Shendet dhe aksidente

 • Sigurimi i shëndetit në udhëtim jashtë Shqipërisë
 • Sigurimi i shëndetit në udhëtim brenda Shqipërisë
 • Sigurimi për studentët jashtë Shqipërisë

Më shumë

 • Sigurimi i shëndetit privat është mundësi për mbulimin 100% të kostove financiare që mund t’i duhet të përballojë çdo individ në rast se pëson një aksident apo sëmundje të papritur.
 • SIGAL UNIQA ofron paketa sigurimi individuale e familjare.

Më shumë


 • Sigurimi nga aksidentet për nxënës dhe student
 • Sigurimi i sportistëve
 • Sigurimi nga aksidentet i sportistëve
 • Sigurimi nga aksidentet i punonjësve
 • Sigurimi i drejtuesit të mjeteve motorike

Më shumë

 

 • Karta e sigurimit të shëndetit “SIGAL”, me të cilën nuk do të mendoheni dy herë për të vendosur për të shkuar në një spital privat, kur keni nevojë për shërbime mjekësore!

Bli Online


Keni Pyetje?

+ 355 4 2233 308 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@sigal.com.al