Kreu » Shendet dhe aksidente

Shendet dhe aksidente

  • Sigurimi i shëndetit në udhëtim jashtë Shqipërisë
  • Sigurimi i shëndetit në udhëtim brenda Shqipërisë
  • Sigurimi për studentët jashtë Shqipërisë
Me Shumë Me Pak Lexo Detajet

Sigurimi i shëndetit privat është mundësi për mbulimin 100% të kostove financiare që mund t’i duhet të përballojë çdo individ në rast se pëson një aksident apo sëmundje të papritur.

SIGAL UNIQA ofron paketa sigurimi individuale e familjare.


Kushtet e përgjithshme

Informacion për Taksa e Tatime

Me Shumë Me Pak Lexo Detajet
  • Sigurimi nga aksidentet për nxënës dhe student
  • Sigurimi i sportistëve
  • Sigurimi nga aksidentet i sportistëve
  • Sigurimi i drejtuesit të mjeteve motorike
Me Shumë Me Pak Lexo Detajet

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

+355 4 22 33 308
E hënë – E diel 24h
> info@sigal.com.al

Kërkesë për ofertë

Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme:

Karta e sigurimit të shëndetit “SIGAL”, me të cilën nuk do të mendoheni dy herë për të vendosur për të shkuar në një spital privat, kur keni nevojë për shërbime mjekësore!


Check Up Preferencial

Perfitimet e Kartes SIGAL

Informacion për taksa e tatime

Me Shumë Me Pak Bli Online

SIGAL UNIQA në bashkëpunim me Spitalin Continental dhe Kliniken Intermedika, ju ofron Kartën e Kujdesit Shëndetësor, me të cilën gjithësecili nga ju mund të marrë shërbime shëndetësore bazike, të paktën një herë në vit, me tarifa të përballueshme.


Informacion për taksa e tatime

Me Shumë Me Pak Lexo Detajet

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

+355 4 22 33 308
E hënë – E diel 24h
> info@sigal.com.al

Kërkesë për ofertë

Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme: