Shendet dhe aksidente

  • Sigurimi i shëndetit në udhëtim jashtë Shqipërisë
  • Sigurimi i shëndetit në udhëtim brenda Shqipërisë
  • Sigurimi për studentët jashtë Shqipërisë

Më shumë

  • Sigurimi i shëndetit privat është mundësi për mbulimin 100% të kostove financiare që mund t’i duhet të përballojë çdo individ në rast se pëson një aksident apo sëmundje të papritur.
  • SIGAL UNIQA ofron paketa sigurimi individuale e familjare.

Më shumë


  • Sigurimi nga aksidentet për nxënës dhe student
  • Sigurimi i sportistëve
  • Sigurimi nga aksidentet i sportistëve
  • Sigurimi nga aksidentet i punonjësve
  • Sigurimi i drejtuesit të mjeteve motorike

Më shumë

Keni Pyetje?

+ 355 4 2233 308 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@sigal.com.al