Sigurimi nga aksidentet


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sigalcom/public_html/wp-includes/post-template.php on line 293

Sigurimi nga aksidentet për nxënës dhe studentë

Ky sigurim mbulon:

  • Shpenzimet për emergjenca mjekësore në rast sëmundje apo aksidenti
  • Sigurim jete për prindërit

Bli Online


Sigurimi nga aksidentet për sportistët

Ky sigurim mbulon:

  • Shpenzimet për emergjenca mjekësore në rast aksidenti
  • Masa maksimale e mbulimit të shpenzimeve mjekësore është 5,000 – 150,00 Euro

Sigurimi nga aksidentet për punonjësit

Ky sigurim mbulon:

  • Në rast paaftësie dhe humbje jete nga 500 000 – 3 000 000 Lekë
  • Shpenzimet mjekësore ose shpërblim ditor në rast paaftësie të përkohshme si pasojë e një aksidenti

Sigurimi vullnetar për drejtuesit e mjeteve motorike

Ky sigurim mbulon:

  • Humbje jete si pasojë e një aksidenti dhe paaftësi të përhershme të plotë
  • Limiti maksimal vjetor 500,000 – 1,000,000 Lekë

Keni Pyetje?

+ 355 4 2233 308 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@sigal.com.al