Qendra e Asistencës për të dëmtuarit nga Aksidentet Automobilistike

Qendra e Asistences per te Demtuarit nga Aksidentet Automobilistike, ka si synim dhënien e ndihmës ndaj të qytetarëve te dëmtuar në aksidente automobilistike me pasojë dëme shëndetësore apo humbje jete, duke iu ofruar atyre asistencë ligjore për përshpejtimin e procedurave për marrjen e dëmshpërblimit pranë SIGAL UNIQA.
Kjo qendër ka për qëllim sherbimin dhe ndihmen e qytetarëve per marrjen me shpejt te demshperblimit në rast aksidenti, dhe shmangjen e shpenzimeve e procedurave te gjata gjyqësore.

Dokumentacioni dhe llogaritja e dëmshpërblimit bëhet bazuar në Rregulloren  nr.53, datë 26.06.2009 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (kliko këtu) dhe Ligjin nr.10076, datë 12.02.2009  “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” (kliko këtu) dhe kryhet nga vlerësues të shoqërisë të licencuar nga Autoriteti Mbikeqyrjes Financiare. Për të parë listën e dokumentacionit të nevojshëm, ju lutem klikoni këtu.

Home Insurance

Kosto Home Insurance

Qendra ofron shërbimi të shpejtë dhe pa asnjë kosto.

Kohë e shpejtë Home Insurance

Kohëzgjatja e procedures për të marrë dëmshpërblimin: 35 ditë nga plotësimi i dokumentacionit

Dëmshpërblimi Home Insurance

Dëmshpërblimi përfitohet në masën 100% nga i dëmtuari dhe nuk e ndan me përfaqësuesin ligjor apo të paguajë kosto të tjera.

Përse ju nxisim të merrni shërbimet pranë kësaj Qendre?

Kurse KOHE
Drejtohuni prane Qendres se Asistences per te Demtuarit dhe merrni te gjitha sherbimet qe ju duhen per te perfituar demshperblimin qe ju takon ne nje kohe shume te shkurter.

Kurse PARA

Ky shërbim është pa pagesë për të gjithë qytetarët e përfshirë në aksidente automobilistike dhe ju mundëson kurseni shpenzimet për avokat dhe/ose gjyqësore