Lajme

“Xprimm”: UNIQA, grupi austriak i sigurimeve shënon rritje të fortë të primeve për 2023-shin

Sipas rezultateve paraprake financiare të vitit 2023, grupi austriak i sigurimeve “UNIQA Insurance Group”, pjesë e të cilit është edhe “SIGAL UNIQA Group Austria” në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, shënoi rritje të fortë të primeve (+9.7% në 7.18 miliardë euro) ndërsa fitimet para taksave tejkaluan pritshmëritë (426.4 milionë euro), shkruan portali i specializuar për sigurimet “Xprimm“.

Primet e shkruara në sigurimin e pasurisë dhe viktimave u rritën me 14.4% në 4.21 miliardë euro në vitin 2023, “për shkak të performancës së mirë të shitjeve dhe rregullimeve të indeksit. Pavarësisht ngarkesës së lartë të dëmeve të lidhura me motin, kryesisht për shkak të stuhive korrik dhe gusht të kaluar, dhe dëmeve të mëdha të konsiderueshme, raporti i kombinuar bruto në sigurimin e pronës dhe viktimave u përmirësua nga 91.7% në 89.4% në periudhën raportuese. Rezultati teknik i shkëlqyer në biznesin ndërkombëtar luan një rol të rëndësishëm këtu”.

Në sigurimet shëndetësore, primet e shkruara janë rritur me 8.8% në 1.39 miliardë euro në periudhën raportuese.

Për këtë rritje në masë të madhe është edhe tendenca pozitive e biznesit të ri”.

Në sigurimet e jetës, primet e shkruara duke përfshirë pjesën e kursimeve të sigurimit të jetës të lidhur me njësinë dhe me indeks ranë lehtësisht me 0.4% në 1.58 miliardë euro.

Në vitin e kaluar 2023, ne kemi bërë pagesa të konsiderueshme për dëmet që lidhen me motin, kryesisht për shkak të stuhive të korrikut dhe gushtit. Ne u prekëm gjithashtu nga pretendime të mëdha të rëndësishme. Megjithatë, viti 2023 ishte një tjetër vit financiar i suksesshëm: ne ishim përsëri në gjendje të rriteshim dukshëm si Grup dhe të rrisnim më tej fitimet tona. Kompanitë tona në rajonin e EQL po zhvillohen veçanërisht mirë dhe po japin një kontribut të konsiderueshëm në rritjen e përfitimit tonë”, thotë Andreas Brandstetter, CEO i “UNIQA Insurance Group”.

Shitjet e sigurimeve të Grupit UNIQA – të ardhurat nga sigurimet në përputhje me SNRF 17 – u rritën me 12.1% në 5,994.1 milionë euro në 2023 (kundrejt 5,346.9 milionë euro).

Në këtë rezultat, sipas UNIQA-s, kontribuan të gjitha linjat dhe segmentet e biznesit: sigurimi i pronës dhe viktimave u rrit me 12.9% në vitin 2023, sigurimi shëndetësor me 8.3% dhe sigurimi i jetës me 14.2%.

Në Austri, të ardhurat nga sigurimet u rritën me 8,6% në 3,519,0 milionë euro në vitin 2023 (kundrejt 3,240,7 milionë euro), në kompanitë ndërkombëtare me 15,3% në 2,429,9 milionë euro (përkundrejt: 2,107,7 milionë euro).

Të ardhurat neto nga investimet u rritën në 588.8 milionë euro në vitin 2023 (kundrejt 179.8 milionë eurove). Prandaj, rezultati financiar u rrit në 150.2 milionë euro (kundrejt –49.9 milionë euro).

SIGAL UNIQA, PJESË E “UNIQA Insurance Group”

Prej marsit 2007, SIGAL UNIQA është pjesë e “UNIQA Insurance Group”, një kompani e themeluar në vitin e largët 1811 dhe pjesë e tregut të sigurimeve në 17 shtete të ndryshme të kontinentit, numëron mbi 16 milionë klientë ndërsa është vlerësuar nga “Standard & Poor’s” me “A”.

Me një shtrirje të aktivitetit të saj në shtete të ndryshme të Europës, ku fliten gjuhë të ndryshme, ”UNIQA Insurance Group” është një komunitet që jeton dhe punon nëpërmjet diversitetit ku të gjitha tregjet lidhen nën slloganin e përbashkët “jetojmë më mirë së bashku”.

Por me qëllimin që motoja e Grupit të mos mbesë thjesht një premtim por të jetë e mbushur me veprime, mbi 2000 punonjësit e SIGAL UNIQA Group Austria në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut janë çdo ditë pranë mbi 1,2 milionë klientëve jo vetëm për ti marrë primin por për të qenë pranë tyre atëherë kur ata kanë më shumë nevojë.

Ndaj dhe kompania, pavarësisht viteve që kalojnë dhe shtimit të aktorëve në treg, vijon të mbetet emri më i madh dhe i besuar i sigurimeve.