Lajme

UNIQA publikon shifra të forta paraprake për vitin 2022: të ardhurat para tatimeve u rritën me mbi 10 për qind në 422 milionë euro

Primet e shkruara nga Grupi UNIQA u rritën me pothuajse 4 për qind në 6,605 milionë euro

  • Raporti i kombinuar është përmirësuar nga 93.7 në 92.9 për qind
  • Fitimi i konsoliduar u rrit me 21.7 përqind në €383.0 milion
  • Dividendi i propozuar prej 0.55 € për aksion
  • Perspektiva për vitin 2023

Në vitin financiar të mbyllur tani, UNIQA Insurance Group AG (UNIQA) gjeneroi fitime para tatimeve prej 421.7 milionë euro, duke shënuar një rritje prej 10.3 për qind. Primet e shkruara nga Grupi UNIQA u rritën me 3.9 për qind në 6,605.0 milionë euro në vitin 2022. “Në një vit të jashtëzakonshëm të shënjuar nga sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës, rritja e çmimeve të energjisë dhe inflacioni i lartë, biznesi ynë kryesor tgegoi edhe një here se ishte rezistent ndaj krizës.” thotë Andreas Brandstetter, CEO i UNIQA Insurance Group. Primet e shkruara nga UNIQA Austri u rritën me 4.3 për qind në 4,086.4 milionë euro në vitin financiar të mbyllur tani. Në UNIQA International, ato u rritën me 3.4 për qind në 2,506.6 milionë euro, pavarësisht një rënie të mprehtë të shitjeve në Ukrainë dhe Rusi. Rezultati teknik i Grupit UNIQA u rrit me 96.2 për qind në 410.5 milionë euro në vitin 2022.

“Ne po shohim një zhvillim të shkëlqyer biznesi jo vetëm në Austri, por veçanërisht në kompanitë tona ndërkombëtare në Evropën Qendrore dhe Lindore. Me rreth 38 për qind të primeve të shkruara dhe përfitime të shkëlqyeshme, ato kontribuan ndjeshëm në rezultatet shumë të kënaqshme,” thotë Brandstetter, duke theksuar orientimin ndërkombëtar të Grupit UNIQA. Pavarësisht ngarkesave të larta për shkak të dëmtimeve të mëdha dhe katastrofave natyrore, si dhe rritjes së çmimeve të lidhura me inflacionin për shërbimet e riparimit, raporti i kombinuar u përmirësua më tej në 92.9 për qind. “Gjatë kësaj faze pas uljes së pandemisë, në të cilën ende nuk kemi qenë për shumë kohë, kërkesa për produkte të kujdesit shëndetësor mbetet e lartë. Për këtë arsye, ne do të vazhdojmë të zgjerojmë sistematikisht ekosistemin tonë shëndetësor, duke përfshirë përtej produkteve standarde të sigurimit,” thotë Brandstetter. “Sot, mbi 16 milionë klientë mbështeten tek ne për të mbrojtur dhe përmirësuar pronën e tyre, sigurinë financiare dhe kujdesin shëndetësor. Synimi ynë është t’i shoqërojmë dhe t’i mbështesim në çështjet shëndetësore si partnerë përkatës gjatë gjithë jetës së tyre.”

Përveç kësaj, UNIQA do të bëjë investime të konsiderueshme në burimet njerëzore, si dhe në teknologjinë e informacionit dhe dixhitalizim në vitin e ardhshëm. Angazhimi i vendosur i Grupit për qëndrueshmërinë në të gjitha fushat e korporatave dhe për objektivin 1.5 shkallë të Marrëveshjes së Parisit mbetet i pandryshuar. UNIQA synon të jetë neutral ndaj klimës në Austri deri në vitin 2040 dhe ndërkombëtarisht deri në vitin 2050. Kjo reflektohet edhe në anëtarësimin e UNIQA në Aleancën e Financave të Gjelbërta, një nismë e Ministrisë Federale për Aksionet Klimatike që nga maji 2022.

Shifrat kryesore paraprake të konsoliduara për vitin 2022 në detaje

Vëllimi i përgjithshëm i primeve të shkruara të UNIQA u rrit në vitin 2022 – duke marrë parasysh pjesët e kursimeve nga sigurimet e jetës të lidhura me njësinë dhe ato të lidhura me indeksin – u rritën 3.9 përqind në 6,605.2 milionë euro (2021: 6,358.0 milion euro). Në fushën e policave të sigurimit me pagesa periodike të primeve, ka pasur një rritje inkurajuese prej 3.7 për qind në 6,439.8 milionë euro (2021: 6.207.8 milionë euro).

Megjithatë, fitimet para tatimeve në UNIQA u rritën me 10.3 për qind në 421.7 milionë euro (2021: 382.3 milionë euro).

Fitimi/(humbja) e konsoliduar (pjesa e fitimit/(humbjes) për periudhën që i atribuohet aksionarëve të UNIQA Insurance Group arriti në 383.0 milionë euro (2021: 314.7 milionë euro). Si rezultat, fitimet për aksion u rritën në 1,25 euro (2021: 1,03 euro).

Një pamje e përgjithshme

Për vitin financiar 2023, UNIQA synon të vazhdojë me përmirësimet në biznesin e saj bazë. Megjithatë, për shkak të zhvillimit të pritshëm të paqëndrueshëm makroekonomik, viti financiar aktual – ashtu si viti financiar 2022 – do të karakterizohet nga pasiguri të konsiderueshme, pjesërisht për shkak të luhatshmërisë së tregjeve të kapitalit, ndjeshmërisë së lartë ndaj interesit në investime kapitale, pasigurisë në lidhje me zhvillimin e inflacionit, dhe në përgjithësi, humbjet në rritje nga katastrofat natyrore. Këto janë arsyet pse nuk mund të jepet asnjë perspektivë për zhvillimin e fitimeve për vitin financiar 2023.

Klauzola lidhur me parashikimet për të ardhmen

Ky komunikim përmban deklarata që i referohen zhvillimeve të ardhshme të UNIQA. Këto deklarata paraqesin vlerësime që janë arritur në bazë të të gjithë informacionit që kemi në dispozicion për momentin. Nëse supozimet mbi të cilat ato bazohen nuk ndodhin, rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga rezultatet e pritura aktualisht. Kjo është arsyeja pse nuk mund të jepet asnjë garanci për informacionin e dhënë.

Burimi:

https://press-news.uniqagroup.com/news-uniqa-posts-strong-preliminary-figures-for-2022-earnings-before-taxes-grew-by-over-10-per-cent-to-422-million?id=173474&menueid=1704&l=english