Blog

SA I RESPEKTOJMË RREGULLAT E QARKULLIMIT RRUGOR?

Mosrespektimi i rregullave është përgjegjësi e të gjithëve

A e dini se?

 • 55% e aksidenteve rrugore ndodhin në zonat urbane, +15% krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian;
 • 45% e të aksidentuarve në zonat urbane janë këmbësorë, +21.5% krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian.

Cilat janë disa nga problematikat kryesore?

 • Problematika të lidhura me mungesat e transportit publik;
 • Kultura e ulët e kujdesit në rrugë;
 • Edukimi jo i mjaftueshëm mbi pasojat;
 • Rreziqet që shkaktohen nga trafiku;
 • Rritja demografike e qyteteve;
 • Sinjalistika rrugore e infrastruktura ende jo në standarde.

Çfarë duhet të bëjmë më mirë?

Më shumë kujdes dhe kordinim nga:

 • Të gjithë aktorët institucional e publik;
 • Shoqëria civile;
 • Komunitetet;
 • Edukimin dhe ndërgjegjësimin mbi respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor;
 • Rritja e cilësisë dhe sigurisë së jetës;
 • Rritja e ndërgjegjësimit për bashkëjetesë qytetare bashkëkohore;
 • Rritja e shkallës së zhvillimit të vendit tonë.

 Zbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor

 Respektoni korsinë e dedikuar të biçikletave;

 • Vendosni kokoren kur udhëtoni me biçikletë;
 • Mos përdorni kufjet gjatë pedalimit;
 • Respektoni semaforin dhe vijat e bardha për këmbësorët;
 • Mos përdorni telefonin gjatë drejtimit të mjetit;
 • Respektoni këbësorët dhe vijat e bardha;
 • Gjithmonë vendosni rripin e sigurimit;
 • Përdorni sa më shumë biçikletën për të mirën e shëndetit dhe të mjedisit;