Lajme, Lajme Top

Rreziku mbi kokë/ Pse vlen Sigurimi nga Tërmeti

Tërmeti i mesnatës mes 13 dhe 14 janarit na risolli në vëmendje faktin se, Shqipëria është e vendosur brenda një rajoni me aktivitet të lartë sizmik.

Vjeshta e 2019-ës ishte ndër përvojat më fatkeqe që kemi përjetuar në këtë drejtim, por ky rrezik vazhdon dhe është permanent.

Ky rrezik, që qëndron mbi kokat tona, duhet të nxisë ividët dhe bizneset të mendojnë për nevojën e mbrojtjes së pronave të tyre kundër tërmeteve.

Kuptimi i rreziqeve

Shqipëria, e vendosur përgjatë vijave të thyerjes aktive, përballet me një rrezik të shtuar sizmik. Shumë tërmete, që kanë goditur dhe dëmtuar Shqipërinë dhe rajonin ndër vite, janë shembulli më i mirë i forcës së paparashikueshme të natyrës.

Nga banesat, bizneset dhe deri te infrastruktura e dëmtuar, një tërmet mund të ketë kosto financiare që mund të duhen vite për t’u kapërcyer.

Sigurimi i pronës nga tërmeti

Sigurimi i pronës nga tërmeti është një kontratë ligjore me palë; një kompani sigurimi, e cila merr përsipër dëmshpërblimin e palës tjetër që quhet pala e siguruar dhe/ose përfituesi/t në masën e shumës së siguruar, e cila mund të jetë e formës rikthim i objektit të siguruar (shtëpisë/godinës) në gjendjen para ndodhjes së tërmetit, ose në formë monetare, sipas nivelit të vlerësimit të dëmit nga ekspertët e licencuar të profesionit “vlerësues dëmesh në sigurime”, në kushtet kur pala e siguruar ka paguar primin e sigurimit, që është çmimi që kjo e fundit duhet të paguajë si kusht paraprak për marrjen e këtij sigurimi.

Përse t’u shtojmë financave tona këtë shpenzim, ndërkohë që kemi shtetin që duhet të na përgjigjet? Sepse nuk është shpenzim, por investim!

Sigurimi nga tërmeti është kontratë ligjore, e cila ka fuqinë për të vendosur pretendimet e palëve në lidhje me respektimin e kushteve dhe termave të saj për gjykim nga palë të treta, si Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe/ose sistemi gjyqësor.

Kjo e bën këtë kontratë më favorizuese për qytetarin, pasi në rast konflikti apo mosmarrëveshjeje me kompaninë e sigurimit ka në anën e “avokatit” të tij Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare e më pas, sistemin gjyqësor.

Çfarë mbulon sigurimi nga tërmeti?

Nëse ju godet një tërmet, polica e sigurimit do të mbulojë:

Banesën: Dëmet e riparimit të shtëpisë suaj dhe strukturës.

Mbulimi i pasurisë personale: Rimbursimi i kostove për pasurinë e dëmtuar.

Në varësi të zgjedhjes suaj, polica e sigurimit mund të mbulojë edhe dëmet nga: Zjarri, eksplozioni, rrufeja, përmbytjet, rrëshqitjet e tokës, stuhia, thyerja e xhamave dhe vjedhja.

Kostot

Çmimi i sigurimit në Shqipëri

Çmimi i sigurimit të pronës është në nivelet rreth 1 euro/m², duke mos përmendur ofertat e limituara në kohë, që disa kompani kanë bërë, duke ofruar çmime fikse primi sigurimi, pavarësisht natyrës dhe sipërfaqes së pronës.
Kjo, në terma praktikë, do të thotë që për shtëpi me sipërfaqe 100 m², me vlerë 100.000 euro, primi që duhet të paguajë në vit do të ishte 100 m² * 1 €/m² = 100 €, e cila e shpërndarë si kosto mujore do ishte 100 € /12 muaj = 8.3 € ose rreth 30 lekë/ditë.

Me fjalë të tjera ne “kursejmë” 30 lekë/ditë (sa bakshishi që i lëmë një kamerieri kur pimë kafenë e mëngjesit) për të luajtur “bixhoz” me natyrën (tërmetin).

Mos luani me rrezikun!

Të bëhemi qytetarë të përgjegjshëm, të pavarur dhe me dinjitet: Le të bëhemi të gjithë pjesë e një komuniteti që vlerëson sigurinë dhe përgjegjësinë.
Investimi në sigurimin e pronës nuk është vetëm një veprim i mençur financiar, por gjithashtu një shenjë e kujdesit dhe respektit ndaj vetes dhe të tjerëve.
Duke patur një policë Sigurimi ne jemi qytetarë të pavarur dhe dinjitozë, pa patur nevojë të trokasim dyerve të institucioneve për ndihmë apo të presim disa vite për rikuperimin e dëmit.

Nëse jeni të interesuar për të blerë këtë sigurim të rëndësishëm, kontaktoni në:

e-mail: [email protected]

Whatsapp: 068 60 62 829

ose vizitoni faqen: www.sigal.com.al