Lajme

POST-TËRMET / Video

Intervistë e Z. Avni Ponari, Drejtor i Përgjithshëm i SIGAL UNIQA Group AUSTRIA për FAX News, 23 shtator 2019

Në çfarë nivelesh paraqitet sigurimi i pronave në vendin tonë?; Cila është arsyeja që sot industria e sigurimeve është e vogël?; Pse Shqipëria është vendi më i varfër në sigurime?; Çfarë e pengon industrinë e sigurimeve në Shqipëri?; Sa është sot kostoja e sigurimit të shtëpisë?; Sa është përqindja e dëmshpërblimit për një ngjarje sigurimi?; A bëhet pengesë mungesa e titujve të pronësisë për sigurimin e shtëpisë?; Pse nuk ka një ligj sigurimi të detyrueshëm të pasurive?; Cili është trendi botëror?; Çfarë duhet bërë, që një nismë e tillë të mos lihet në harresë, por të merren masat konkrete?; Çfarë mund të përmirësohet në këtë aspekt?

Për të mësuar më shumë, ju ftojmë të ndiqni intervistën e plotë të Z. Ponari.