Blog

Përse na duhen sigurimet?


Vetëm një njohuri e vogël mund të bëjë një diferencë të madhe kur vjen puna për të blerë sigurimin e duhur për të mbrojtur veten dhe familjen tuaj. Gjëja më e mirë është të përgatitesh për më të keqen dhe të shpresosh për më të mirën!

Sigurimi është një mënyrë e manaxhimit të riskut. Kur ju bleni një sigurim, ju transferoni kostot e një risku potencial tek një kompani sigurimi në shkëmbim të një pagese, e njohur ndryshe si“primi i sigurimit”. Ajo që ndodh me kompanitë e sigurimeve është se paratë që ju i depozitoni, pra primin e sigurimit, ato e investojnë në mënyrë të sigurtë, duke bërë kështu që këto fonde të rriten dhe kompanitë të kenë para mjaftueshëm për t’ju paguar (dëmshpërblyer) ju në rast dëmi. Sigurimet ju ndihmojnë:

  • Të keni një shtëpi-sepse dhënësit e huave, apo kredidhënësit kanë nevojë të dinë që shtëpia juaj është e siguruar, përndryshe nuk jua japin huanë për të blerë shtëpinë.
  • Të ngisni një makinë-sepse vetëm shumë pak njerëz mund të përballojnëta riparojnë nga e para makinën e tyre kur ju dëmtohet, apo më pak akoma ta blejnë të re. Po ashtu shumë persona nuk i përballojnë dot shpenzimet për kujdesin shëndetësor të shkaktuar si pasojë e një përplasjeje me makinë.
  • Ju shmang shpenzimet gjyqësoresepse shumë pak persona kanë mundësi të përballojnë shpenzimet ligjore që lidhen me goditjet dhe lëndimet si pasojë e një aksidenti.
  • Ju mundëson të mbani të njëjtin standart jetese, nëse ju pësoni një dëmtim apo sëmundje kritike dhe nuk keni mundësi të punoni më.
  • Ju mbulon shpenzimet për kujdesin shëndetësor si: vizitat rutinë tek mjeku, check-up, vizitë tek okulisti, analiza, shtrimet në spital, medikamentet, shpenzimet për operacione etj.
  • Ju ofron përkujdes financiar për familjen tuaj në rast të ndonjë fatkeqësie të të kryefamiljarit / kryefamiljares.
  • Ju mundëson të krijoni një biznes të vogël, duke manaxhuar risqet e sipërmarrësit.
  • Ju mundëson pushime pa u shqetësuar për anullimet e fluturimit apo të ndonjë sëmundjeje të mundshme gjatë pushimeve.

Arkivat

SIGAL UNIQA ju ofron paketa të ndryshme sigurimi për ...

Individe

Dëshironi të siguroni shëndetin, makinen apo pronën tuaj. Tani ju mund te blini siguracionin tuaj online.

Lexo më shumë

pr_interpr_s213_t1067_i1632

Biznes Micro / SME

Të kesh një biznes të vogël apo të mesëm ka sfidat e veta ndaj në SIGAL UNIQA kemi ndërtuar paketa sigurimi për ju.

Lexo më shumë

despre-cariere-small_s44_t494_i491_s213_t1065_i1618

Korporate

Cdo biznes i cili ka xhiro vjetore mbi 250 milione lek te reja konsiderohet biznes V.I.P ose Biznes Korporate.

Lexo më shumë