Sigurimet për punonjësit

Mbuloni shpenzimet mjekësore apo shpërblimin ditor në rast paaftësie të përkohshme si pasojë e një aksidenti në punë me SIGAL UNIQA.

Më shumë siguri për punonjësit tuaj me SIGAL UNIQA

aksidentet

Sigurim nga aksidentet

Mund të ndodheni kudo, gjatë ushtrimit të profesionit, në udhëtim biznesi apo turistik, një aksident i papritur apo një sëmundje e menjëhershe dhe emergjente mund t’ju gjente të papërgatitur ekonomikisht ndaj ekomandojmë sigurimin nga aksidentet.

 • mbulon paaftësinë e përkohshme, paaftësinë e përhershme ose humbjen e jetës të siguruarit të shkaktuar nga aksidente të ndryshme qe mund te ndodhin gjatë ushtrimit të veprimtarisë profesionale ose jashtë saj
 • aksidente si helmimi, mbytja, ngrirja, sforcimet fizike etj
 • humbje jete apo paaftësi totale të përhershme
sigurim shendeti

Sigurimi i shëndetit

Sigurimi privat i shëndetit është një mundësi për mbulimin 100% të kostove financiare që mund t’i duhet të përballojë çdo punonjës në rast se pëson një aksident apo sëmundje të papritur.
Përmes sigurimit privat të shëndetit SIGAL UNIQA mbulon:

 • check-up vjetor rutinë
 • trajtime mjekësore në rast sëmundje ose aksidenti
 • kontrolle diagnostikuese
 • kimioterapi dhe radioterapi
 • medikamente të rekomanduara nga mjeku
 • shërbimi i ambulancës në rrugë
pension privat

Pension privat

Pensioni privat i SIGAL LIFE UNIQA ofron më shumë fleksibilitet në kontribute dhe në rast fatkeqësie shumat e patërhequra janë pronë e trashëgimtarëve.

 • Pension pleqërie, kur mbush moshën për pension sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore. Vlerën e kontributit dhe kohën e tërheqjes së tij e përcaktoni vetë.
 • Pension të parakohshëm: 5 vjet para se të mbushni moshën për pension, sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore
 • Pension invaliditeti: në rast sëmundje ose aksidenti gjatë kohës së sigurimit
 • Pension familjar: në rast fatkeqësie të të siguruarit

Cfare eshte pjesa e Zbritshme dhe franshiza?

Pjesa e zbritshme eshte risku i mbajtur nga I Siguruari ne nje ngjarje. Ajo percaktohet ne % me vleren e demit dhe varion nga 2%-20%.

Franshiza eshte pragu minimal kur mund te hapesh nje dosje demi. Ajo percaktohet ne vlere.

Cfare dokumentash baze kerkohen per tu siguruar?

 • Kopje e certifikates se pronesise se objektit ose kopje e kontrates se qerase ne menyre qe te lidhet interesi i sigurueshem
 • Vlerat e detajuara per Ndertesen, Makineri, paisjet, inventarin ekonomik, Lenden e pare dhe produktin e gatshem
 • Plotesimi i Pyetesorit te marrjes ne sigurim
 • Foto te objektit
 • Kopje e bilancit

Dëshironi të dini më shumë për produktet tona?
Na kontaktoni.

Ekipi ynë i specialistëve do t'ju ndihmojë të:

 • Mësoni për paketat dhe përfitimet e produkteve tona
 • Merrni një ofertë individuale
 • Planifikoni një takim personal
 • Zgjidhni shërbimin e duhur për ju

Na Telefononi falas në 0800 31 31

  Emri *

  Emaili *

  Nr. Cel *

  Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllimin e ofrimit të informacionit shtesë rreth produkteve të SIGAL UNIQA