Lajme

Partneri ideal i sigurimeve/ Prona vijon ti besohet masivisht SIGAL UNIQA-s

Sigurimi i pronës dhe sigurimi i pasurisë është një sigurim, i cili duhet të bëhet nga çdo njeri.

Asnjë nga ne nuk është i sigurt përsa i përket pronës dhe rreziqeve që e cënojnë atë pasi nga ne nuk mund të parashikojë dhe të mbrohet nga katastrofat natyrore, zjarret, etj.

Për këtë arsye Sigurimi i Pronës merr një rëndësi të veçantë.

Por sa i rëndësishëm është sigurimi aq i rëndësishëm është edhe kompania e sigurimit, të cilës i besojmë pronën tonë.

Ndaj, pjesa dërrmuese e shqiptarëve banesën, apartamentin apo biznesin e tyre janë besojnë kompanisë më të madhe, SIGAL UNIQA Group Austria.

Sipas AMF, për periudhën janar-nëntor 2023, kompania më e madhe dhe më e besuar në Sigurimin e Pasurisë është pikërisht SIGAL UNIQA, e cila zë mbi 43% të totalit të tregut ku operojnë 8 kompani.

Edhe sa i përket dëmeve, SIGAL UNIQA nuk mbetet pas teksa për 11-mujorin ka paguar afro 110 milionë lekë dëmshpërblime tek klientët e saj.

PSE SIGAL UNIQA?

Duke qenë pjesë e një grupi të madh si “UNIQA Insurance Group” dhe bashkëpunues me kompanitë më të mëdha të risigurimit në botë, SIGAL UNIQA është tashmë një kompani e konsoliduar prej shumë vitesh tashmë, duke ofruar mbulime të caktuara, sipas problematikave klimaterike të zonës ku jetoni apo zhvilloni aktivitetin tuaj.

Pra, çdo individ apo biznes, tashmë mund të personalizojë sigurimin e tij sipas nevojave për të qenë 100% i mbuluar në rast dëmi.

Dhe vlera që duhet paguar në vit për sigurimin e shtëpisë apo biznesit është shumë modeste, teksa nis nga vetëm 5,000 Lekë në vit.

MOS E LINI PRONËN TUAJ PA MBROJTJE

Duke siguruar pronat tona dhe duke mbajtur përgjegjësi për hapësirat publike që menaxhojmë, ne jo vetëm që mbrojmë investimet dhe pasuritë tona, por gjithashtu kontribuojmë në një shoqëri më të sigurt dhe më të përgjegjshme. Sigurimi na ndihmon të parandalojmë humbjet financiare dhe emocionale që mund të shkaktohen nga aksidentet e papritura.

Të bëhemi të përgjegjshëm: Le të bëhemi të gjithë pjesë e një komuniteti që vlerëson sigurinë dhe përgjegjësinë. Investimi në sigurimin e pronës nga zjarri dhe sigurimin e përgjegjësisë publike nuk është vetëm një veprim i mençur financiar, por është gjithashtu një shenjë e kujdesit dhe respektit ndaj vetes dhe të tjerëve.

MOS HARRONI! Sigurimet e bënjë individin shumë të fuqishëm dhe të pavarur. Sepse, ekzistenca e një kontrate sigurimi është shumë më e fuqishme se çdo kontratë tjetër.

E nënshkruar nga të dyja palët ajo gjithmonë do të japë zgjidhje, duke mos e detyruar qytetarin të endet zyrave të institucioneve për të kërkuar ndihmë.

Bota sot është kaq e zhvilluar, kaq e qytetëruar edhe për faktin se sigurimet kanë qenë gjithmonë mburoja e këtyre tregjeve, mburoja e të gjithë pasurive. Sepse janë tregjet e sigurimeve që rikthejnë çdo pasuri në gjendjen e mëparshme, pavarësisht vlerës që mund të ketë dëmi.

Mos e lini Shtëpinë, Apartamentin apo Biznesin tuaj pas sigurimin e nevojshëm.

Merrni një ofertë tani duke shkruar në:

E-mail: [email protected]

Whatsapp: 068 60 62 829