Lajme

NJOFTIM SHAFP SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A

Të nderuar anëtarë të Fondit të Pensioneve Vullnetare SIGAL,

Në respektim të detyrimeve ligjore, ju njoftojmë se me vendim nr.153 datë 30.07.2018 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare është miratuar kërkesa e SHAFP SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA për ndryshimin e bankës depozitare të Fondit të Pensioneve Vullnetare SIGAL dhe duke filluar nga data 13.08.2018 e në vazhdimësi, bankë depozitare do të jetë ‘’Banka Amerikane e Investimeve’’, ABI BANK sh.a.

Kontributet për pension do të  depozitohen në numrin e llogarisë së Fondit të hapur pranë kësaj Banke.

Duke Ju ofruar besueshmëri e kopetencë profesionale,

Fondi i Pensioneve Vullnetare SIGAL