Lajme

Një kompani si SIGAL Uniqa Group Austria – Pro Business, Klan

Misioni i kompanisë-Pagesa e dëmeve – Mbrojtja e qytetareve, klientëve mbi bazën e kontratave Një kompani shqiptare me standarte europiane si SIGAL UNIQA Group Austria e ka të qartë misionin e saj: të paguajë në kohë rekord dëmet dhe të mbrojë qytetarët mbi bazën e kontratave të sigurimit. Përgjatë 20 viteve punë, SIGAL Uniqa ka paguar më shumë se 300 milionë euro dëme, shifër kjo që tregon qartë seriozitetin, qëndrueshmërinë financiare dhe përgjegjshmërinë ndaj klientëve të saj. Vetëm për vitin 2018, SIGAL UNIQA ka paguar 20 milione euro deme, pjesen me te madhe te demeve te te gjithe tregut te sigurimeve ne Shqiperi.