Blog

INVESTO TANI NË RINI, DHE MOS I NDRYSHO MARSHET E JETËS AS NË PLEQËRI

Mos u ‘hallakat’ me shpenzime të KOTA…

Investo TANI në mënyrë të zgjuar për të ardhura të sigurta në të ardhmen

 

Përse nevojitet Pensioni Privat?

Gjatë rinisë shumë pak persona mendojnë për moshën e pensionit, duke e kujtuar atë si një kohë të largët. Por vitet kalojnë shpejt, e duke u bazuar në situatën aktuale me vështirësitë që kalojnë të moshuarit me pensionet e pamjaftueshme shtetërore, të mendosh për pensionin privat sa jeni të ri nuk është lluks, por domosdoshmëri. Sot ka po aq shumë investime financiare sa rërë në det. Por ashtu si edhe me pushimet tuaja, pyetja se çfarë ju dëshironi rritet kur ju do të jeni duke zgjidhur formën e duhur të kursimeve tuaja.

 

Produkti Nr. 1:

Pagesa mujore kontributesh dhe perfitimi mujor sipas viteve te kontributit

 

Kontribut mujor sipas viteve

dhe pension mujor në lekë

20 vite
Kontributi

mujor

Pension

mujor

Fitimi
2,000 5,400 816,000
5,000 13,600 2,064,000
10,000 27,000 4,080,000

***Për më shumë detaje për FONDIN E PENSIONEVE PRIVATE SIGAL UNIQA klikoni në: www.fppsigal.com.al dhe do të informoheni në detaje për të gjitha llogaritjet tuaja.

 

 

Si mendoni, shpenzime të kota tani…

…apo investime inteligjente TANI për të garantuar të ardhura dhe mbrojtje financiare të sigurt në të ardhmen?

 

Çfarë është Pensioni Privat?

Kush dëshiron që të heqë dorë nga pushimet e mirëmerituara edhe në pleqëri nuk duhet të harrojë që të ndërmarrë masa për sigurimin e pensionit që tani. Pensioni Privat shihet në të gjithë botën si një zgjidhje për të ardhmen, për pleqëri të qetë, të lumtur dhe pa pengesa financiare. Përmes Pensionit Privat tek SIGAL UNIQA jeni ju që zgjidhni shumën që doni të investoni për veten, të cilën mund t’a përdorni si të ardhur shtesë për moshën e pleqërisë, apo për t’ia lënë trashëgim familjarëve.

 

 

 

 

 

Produkti Nr. 2:

Pagesa mujore me vlerë të caktuar dhe përfitim i menjëhershëm

Kontribut mujor sipas viteve

dhe përfitim i menjëhershëm në lekë

Kontributi

mujor

15 vite

Përfitim

i menjëhershëm

Fitimi
2,000 536,000 176,000
5,000 1,342,000 442,000
10,000 2,684,000 884,000

***Për më shumë detaje për FONDIN E PENSIONEVE PRIVATE SIGAL UNIQA klikoni në: www.fppsigal.com.al dhe do të informoheni në detaje për të gjitha llogaritjet tuaja.

 

Pension pleqërie shtesë sipas ‘oreksit’ tuaj

Ne po plakemi gjithnjë edhe më shumë. Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga INSTAT “Shqipëria në Shifra 2018”, jetëgjatësia është rritur në 80.5 vjet për femrat dhe 77.4 vjet për meshkujt (ku gratë jetojnë 3.1 vite më shumë sesa burrat). Dhe ky do të jetë me saktësi një nga problemet kryesore të fondeve të investimit: kapitali paguhet vetëm pas një periudhe të caktuar kohore dhe koha e grumbullimit të fitimeve është i shtrirë në një kohë të gjatë. Me sigurimin e jetës punët janë ndryshe: ju merrni garancinë e një pensioni gjatë gjithë jetës tuaj pavarësisht se sa gjatë do të jetoni. Edhe nëse pensioni i paguar nga Fondi i Pensioneve të SIGAL UNIQA e tejkalon kapitalin tashmë të kursyer edhe pas 20 vitesh.

 

Produkti Nr. 3:

Pagesë e menjëhershme dhe pension mujor për 10 vite

Kontribut i menjëhershëm

dhe pension mujor për 10 vite në lekë

Kontributi

i menjëhershëm

Pension

mujor 10 vite

Fitimi
500,000 8,700 544,000
1,500,000 26,000 1,620,000
3,000,000 52,000 3,240,000

***Për më shumë detaje për FONDIN E PENSIONEVE PRIVATE SIGAL UNIQA klikoni në: www.fppsigal.com.al dhe do të informoheni në detaje për të gjitha llogaritjet tuaja.

 

Si paguhen kontributet për Pension Privat?

Kontributi për pension privat mund të paguhet në bazë mujore, 3-mujore, 6-mujore, vjetore, dhe gjithashtu mund të paguhet edhe si shumë e menjëhershme. Kontributet e paguara depozitohen në llogari individuale të anëtarit të fondit të hapura pranë bankës depozitave. Gjendja në llogarinë e anëtarit është shuma e kontribuar + fitimi nga investimi.

 

Produkti Nr. 4:

Pagesë e menjëhershme kontributesh dhe përfitime të menjëhershme

Kontribut i menjëhershëm

dhe pension mujor për 10 vite në lekë

Kontribute

të menjëhershme

Përfitim

i menjëhershëm

pas 10 vite

Fitimi
500,000 823,000 323,000
1,500,000 2,470,000 970,000
3,000,000 4,900,000 1,900,000

***Për më shumë detaje për FONDIN E PENSIONEVE PRIVATE SIGAL UNIQA klikoni në: www.fppsigal.com.al dhe do të informoheni në detaje për të gjitha llogaritjet tuaja.

 

Si tërhiqet Pensioni Privat?

E drejta për tërheqjen e pensionit pas plotësimit të moshës, bëher në format:

  • I menjëhershëm;
  • Në formën e pensionit mujor.

Në çdo rast shumat e patërhequra për arsye të ndryshme janë pronë e trashëgimtarëve ligjorë. Gjendjen e llogarisë mund ta kontrolloni në çdo kohë në adresën www.fppsigal.com.al

 

Produkti Nr. 5:

Pagesë e menjëhershme kontributesh dhe pension mujor për 10 vite

Kontribut i menjëhershëm

dhe pension mujor për 10 vite në lekë

Kontribute

të menjëhershme

Kontributi

mujor

10 vite

Fitimi
500,000 20,000 41,000
1,500,000 7,000 37,000
3,000,000 5,000 60,000

***Për më shumë detaje për FONDIN E PENSIONEVE PRIVATE SIGAL UNIQA klikoni në: www.fppsigal.com.al dhe do të informoheni në detaje për të gjitha llogaritjet tuaja.

 

Bazë fikse llogaritjesh

Nëse planet e pensionit sistemohen me projeksionet e rritjes së jetëgjatësisë së popullsisë, pensioni mujor do të jetë më i ulët, në fund të fundit, kapitali i kursyer duhet të zgjasë më shumë. Në fakt, është e vështirë të thuhet se sa i lartë do të jetë me saktësi pensioni juaj në pleqëri. Në përfundim të sigurimit të jetës me ne gjërat kanë një pamje tjetër: SIGAL LIFE UNIQA e llogarit pensionin tuaj mbi bazën e një kohe të vlefshme duke filluar që nga çasti i nënshkrimit të kontratës (tabela e vdekshmërisë dhe interesat e garantuara). Kështu që, ju që në këtë çast do ta dini se sa i lartë do të jetë pension juaj mujor në pleqëri.

 

Për më shumë detaje për FONDIN E PENSIONEVE PRIVATE SIGAL UNIQA klikoni në: www.fppsigal.com.al dhe do të informoheni në detaje për të gjitha llogaritjet tuaja.

Arkivat

SIGAL UNIQA ju ofron paketa të ndryshme sigurimi për ...

Individe

Dëshironi të siguroni shëndetin, makinen apo pronën tuaj. Tani ju mund te blini siguracionin tuaj online.

Lexo më shumë

pr_interpr_s213_t1067_i1632

Biznes Micro / SME

Të kesh një biznes të vogël apo të mesëm ka sfidat e veta ndaj në SIGAL UNIQA kemi ndërtuar paketa sigurimi për ju.

Lexo më shumë

despre-cariere-small_s44_t494_i491_s213_t1065_i1618

Korporate

Cdo biznes i cili ka xhiro vjetore mbi 250 milione lek te reja konsiderohet biznes V.I.P ose Biznes Korporate.

Lexo më shumë