Lajme

AFTËSIA PAGUESE E SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

NË ANALIZËN E FUNDIT TË AUTORITETIT TË MBIKËQYRJES FINANCIARE TË SIGURIMEVE, AFTËSIA PAGUESE E SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA ËSHTË 208.2%, SOLIDE DHE NË TEJKALIM TË KËRKESAVE LIGJORE TË AMF. GARANCI DHE STANDARDE EVROPIANE PËR KLIENTËT DHE PARTNERËT.

✔AMF vlerëson mjaftueshmërinë dhe tejkalimin e kërkesave ligjore të kapitalit të kompanisë në masën 130% (Deri më: 31.12.2020) dhe 208.2% (Deri më: 31.03.2021).

✔Provigjonet Teknike për periudhën 31 dhjetor 2020 ishin në masën 125.26%, ndërsa për periudhën 31 mars 2021 ishin në masën 126.3%, ku AMF vlerëson mjaftueshmërinë në mbulimin e Rezervave Financiare dhe përmbushjen maksimalisht të të gjitha detyrimeve ligjore nga SIGAL UNIQA Group AUSTRIA.

✔SIGAL UNIQA vijon të kryesojë vlerësimin dhe renditjen e klientëve and partnerëve të saj jo vetëm si kompania më e madhe e sigurimeve në vend, por si siguruesi më i besuar, më i përgjegjshëm dhe më i qëndrueshëm.

AFTESIA PAGUESE DHE REZERVAT TEKNIKE JANË TREGUESIT THEMELOR PËR NJË KOMPANI SIGURIMI, TË CILAT KLIENTËT DUHET T’I SHOHIN ME VËMENDJE PËRPARA SE TË SIGUROHEN.