Lajme

21 vjet SIGAL UNIQA Group Austria! Kompania më e Madhe dhe më e Besuar e Sigurimeve!

SIGAL UNIQA shënoi plot 21 vite që nga dita e themelimit më 22 shkurt 1999. Falë strategjisë së shkëlqyer, modelit të biznesit, menaxhimit financiar nga drejtuesit dhe punës së palodhur të punonjësve të saj, SIGAL UNIQA Group Austria vijon të rritet dhe të udhëheqë bindshëm me rreth 30 % të tregut të sigurimeve të Jo-Jetës, Jetës dhe Pension Privat.

AMF publikon të dhënat e viti 2019 ku SIGAL UNIQA është lidere e tregut.

Nga të dhënat e publikuara nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare për muajin janar-dhjetor 2019, SIGAL vazhdon të udhëheqë tregun duke zotëruar përkatësisht:
59.51% të volumit të përgjithshëm të primeve për Sigurimine Jetës;
25.88% të volumit të përgjithshëm të primeve për sigurimin e Jo-Jetës
21.40% të volumit të përgjithshëm të primeve për Sigurimet Motorike;
39.95% të volumit të përgjithshëm të primeve në Sigurimin e Pasurisë;
36.9% të volumit të përgjithshëm të primeve në Sigurimin e Aksidenteve dhe Shëndetit.

Sipas AMF, gjate vitit 2019 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 4.11%. Volumi i primeve të shkruara bruto është rritur me 695,015 mijë lekë duke arritur shifrën 17,617,588 mijë lekë. Numri i kontratave arriti në 1,350,075 duke shënuar një rritje me 3.18% krahasuar me vitin 2018.Volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jo-Jetës kapi shifrën 16,337,199 mijë lekë duke shënuar një rritje në masën 3.88% krahasuar me vitin 2018.Volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jetës kapi shifrën 1,215,777 mijë lekë duke shënuar një rritje në masën 6.46% krahasuar me vitin 2018