Kreu » Sigurimet e detyrueshme të makinës

Sigurimet e detyrueshme të makinës

Siguracioni i makines (TPL, Karton Jeshil apo Polica Kufitare) eshte i detyrueshem për qarkullimin brenda apo jashte Shqiperise. Kjo kategori kategori sigurimesh eshte
ne perputhje te plote me ligjin “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.

Tek SIGAL UNIQA mund te blini online siguracionin e makines TPL, Karton Jeshil dhe Policen Kufitare.

Sigurimi i Automjetit TPL

 • Në kuadër të ligjit “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” çdo automjet që qarkullon brenda territorit të Republikës së Shqipërisë duhet të jetë i pajisur me policën TPL (Sigurimi i Detyrueshëm i Mbajtësit të Mjetit Motorik për Përgjegjësinë Civile ndaj Palëve të Treta)
 • Ky sigurim përfshin mbulimin e shpenzimeve si pasojë e dëmeve materiale, shëndetësore dhe pasurore të shkaktuara ndaj palëve të treta, për shkak të qarkullimit të mjetit motorik të siguruar

Kushtet e përgjithshme

Tabela e primeve

Tabela e primeve të rrezikut

Informacion për taksa e tatime

Më shumëMë pak
Bli Online Porosit Online OFERTA

Sigurimi i Automjetit Karton Jeshil

 • Polica Karton Jeshil është sigurimi i detyrueshëm për të gjithë automjetet e regjistruara në Republikën e Shqipërisë që udhëtojnë jashtë Shqipërisë, ne nje nga vendet antare te Keshillit te Byrove
 • Kartoni Jeshil mbulon përgjegjësinë civile të mbajtësit të mjetit motorik, ndaj demeve qe u shkakton paleve te treta, në përputhje me parashikimin e Ligjit te nje prej shteteve antare te Keshillit te Byrove, ku ka ndodhur rasti ne sigurim

Kushtet e përgjithshme

Tabela e primeve

Tabela e primeve të rrezikut

Informacion për taksa e tatime

Më shumëMë pak
Bli Online Porosit Online

Sigurimi Polica Kufitare

 • Kontrata Kufitare mbulon përgjegjësinë ndaj palëve të treta për mjetet motorike me targë të huaj që qarkullojnë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë
 • SIGAL UNIQA mbulon përgjegjësinë civile të mbajtësit të mjetit motorik, në përputhje të plotë me parashikimin e Ligjit lidhur me dëmet materiale, shëndetësore dhe pasurore të shkaktuara ndaj palëve të treta për shkak të qarkullimit të mjetit motorik të siguruar. Këtu përfshihen edhe dëmet shëndetësore që pësojnë pasagjerët si dhe ato pasurore.

Kushtet e përgjithshme

Tabela e primeve

Tabela e primeve të rrezikut

Informacion për taksa e tatime

Më shumëMë pak
Bli Online Porosit Online

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

+355 4 22 33 308
E hënë – E diel 24h
> [email protected]

  Kërkesë për ofertë

  Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

  Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme: