Karta e Kujdesit Shëndetësor për Mësuesit

Me sigurimin tek SIGAL UNIQA mësuesit tanë janë të shëndetshëm, ata mund të lulëzojnë, mund të promovojnë një klimë më të mirë në klasë, si edhe të japin mësimet me cilësinë më të lartë për suksesin e nxënësve.

Shëndeti dhe mirëqenia e mësuesve ka një impakt të konsiderueshëm
për nxënësit, mësuesit e tjerë dhe shkollën.

Prime të përballueshme për këdo

PAKETA PËR MËSUES

9,000

leke/person

Mbulimi
Konsultim me Video dhe audio me mjek të përgjithshëm
24/7 ne aplikacionin Teleshëndet
Deri ne 2,000 euro shperblim monetar ne rast diagnostikimi me semundje serioze *
Deri ne 1,000 euro shperblim monetar ne rast nderhyrje kirugjikale **
Ekzaminime laboratorike dhe imazherike me 50% zbritje
Vizitë okulisti falas dhe 3000 lekë zbritje për xhama syzesh
Vizitë Dentisti falas & higjenizim me zbritje 60%
Deri në 30% zbritje në rrjetin mjekësor SIGAL UNIQA

PAKETA PËR MËSUES

Paketa për mesues mbulon:

  • Konsultim me Video dhe audio me mjek të përgjithshëm 24/7 ne aplikacionin Teleshëndet
  • Deri ne 2,000 euro shperblim monetar ne rast diagnostikimi me semundje serioze *
  • Deri ne 1,000 euro shperblim monetar ne rast nderhyrje kirugjikale **
  • Ekzaminime laboratorike dhe imazherike me 50% zbritje
  • Vizitë okulisti falas dhe 3000 lekë zbritje për xhama syzesh
  • Vizitë Dentisti falas & higjenizim me zbritje 60%
  • Deri në 30% zbritje në rrjetin mjekësor SIGAL UNIQA

*Për mbulimin “Shpërblim monetar fiks në rast diagnostikimi me sëmundje të rëndë” aplikohet 6 muaj pritje.

** Për mbulimin “Shpërblim monetar fiks në rast ndërhyrje kirurgjikale” aplikohet 3 muaj pritje.