Kreu » Rreth Nesh » Rreth UNIQA Maqedoni

Emri i subjektit: Shoqëria për sigurimin  jo-jetë UNIQA A.D Shkup

Selia: bul. VMRO nr. 3, 1000 Shkup

NPS: 5896100                 NTS: 4030004518463

Shoqëria e sigurimeve UNIQA A.D  Shkup është në pronësi të kompanisë austriake të sigurimeve lider UNIQA Insurance Group. Në Maqedoni, UNIQA A.D Shkup është një pasues ligjor dhe afarist i Sigal A.D Shkup i cili është themeluar si degë e SIGAL, Shqipëri në vitin 2004. Në tregun e sigurimeve të Maqedonisë ajo ofron produktet e saj që nga viti 2005.

Në qershor të vitit 2009, dega maqedonase e SIGAL UNIQA Insurance Group ribrendohet në UNIQA A.D Shkup dhe vazhdoi të ofrojë të gjitha format e sigurimeve të jo-jetës duke i shitur nëpërmjet punonjësve të saj në shitje dhe një rrjet të bashkëpunëtorëve të jashtëm – agjentë dhe broker.

Driton Azizi, drejtor gjeneral

Organigrama

godinat-02

Bordi mbikëqyrës

foto bordi-13

Avni Ponari

President

Email: [email protected]

Wikipedia: https://sq.wikipedia.org/wiki/Avni_Ponari
foto bordi-17

Alma Totokoçi

Anëtar
foto bordi-19

Arben Cavoli

Anëtar
foto bordi-06

Gerald Mueller

Anëtar
foto bordi-12

Driton Azizi

President
foto bordi-20

Borce Bogeski

Anëtar
dsc_7330o (1)

Emil Kratovaliev

Anëtar

Emri I subjektit: Shoqëri për sigurim jete Unika Llajf sh.a Shkup

Vendi: bul. VMRO nr. 3, 1000 Shkup

ЕМBS: 6712339                 ЕDB: 4080011522414

Nga 26 maj i  vitit 2011 nëpërmjet shoqërisë të posa formuar  UNIQA Life Maqedoni, UNIQA hyri në tregun e sigurimit të jetës në Maqedoni.

Aleksandra Shkembi, drejtor gjeneral

Organigrama

godinat-02

Bordi mbikëqyrës

foto bordi-13

Avni Ponari

President

Email: [email protected]

Wikipedia: https://sq.wikipedia.org/wiki/Avni_Ponari
foto bordi-03

Edvin Hoxhaj

Anëtar
foto bordi-25

Elvis Ponari

Anëtar
foto bordi-06

Gerald Mueller

Anëtar
foto bordi-24

Aleksandra Shkëmbi

President
adnan--2-

Adnan Emrovski

Anëtar
foto bordi-23

Agron Tairi

Anëtar