Sigurimi i pronës dhe biznesit

Biznesi është investimi ynë më të rëndësishme. Por asnjëherë nuk duhen harruar rreziqet që na kanosen.
Sigurimi i Pronës në SIGAL UNIQA ju mbron nga çdo dëm financiar. Mbrojeni atë nga humbja, dëmtimi apo shkatërrimi nga ngjarje të papritura apo aksidentale.

Rrit profesionalizmin dhe fito pavarësi me SIGAL UNIQA

Interior of clothing store with stylish merchandise on racks, fashionable brand design and casual wear in modern boutique. Empty fashion showroom in shopping centre with elegant merchandise.

Sigurimet e pronës private

SIGAL UNIQA ofron këtë sigurim për: pasurinë e paluajtshme, e cila përfshin (banesat, njësitë tregtare dhe industriale), pasurinë e luajtshme, e cila përfshin (Makineri, pajisje, inventar ekonomik,lëndë e parë, mallrat etj).
Cfare rreziqesh mbulohen?
SIGAL UNIQA ju dëmshpërblen për humbjen, dëmtimin ose shkatërrimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e: Zjarrit, rrufesë, shpërthimit, përplasjes ose rënies së një avioni, pjesëve ose ngarkesës së tij, përpjekjeve për shuarjen e zjarrit, prishjeve ose lëvizjeve në lidhje me çdonjërën prej ngjarjeve të mësipërme, tërmetit, përmbytjes, stuhisë, thyerjes së xhamave, akteve terroriste, grevave, trazirave civile, vjedhjes etj.
Sa kushton?
Primet për këtë sigurim variojnë nga 0,05% deri në 1,5% e shumës së siguruar, në varësi të objektit si dhe llojeve të risqeve që do të sigurohen.

asian waitress staff woman wearing apron turning CLOSED sign board on glass door with bokeh light in modern cafe coffee shop, cafe restaurant, retail store, small business, food and drink concept

Sigurimi nga Ndërprerja e Biznesit

Sigurimi i biznesit është për të gjithë sipërmarrësit dhe administratorët e bizneseve të ndryshme pavarësisht llojit dhe përmasave të aktivitetit. Nëpërmjet këtij produkti, SIGAL UNIQA mbulon shpenzimet si pasojë e ndërprerjes së aktivitetit të biznesit nga Zjarri apo rreziqet shtese te tij duke siguruar fitimin neto si dhe kostot fikse. Në rastet e dëmtimit të pasurisë, Ju duhet të përballoni edhe pasojat që vijnë nga ndërprerja e veprimtarisë ekonomike: mungesa e të ardhurave dhe qarkullimit të parasë. Për këtë qëllim, SIGAL UNIQA ofron të gjitha mundësitë për vazhdimin e qetë të punës Tuaj.
Sa kushton?
Primet për këtë sigurim variojnë nga 0,2% deri në 1% të shumës së siguruar, në varësi të biznesit që ushtrohet.

Cfare eshte pjesa e Zbritshme dhe franshiza?

Pjesa e zbritshme eshte risku i mbajtur nga I Siguruari ne nje ngjarje. Ajo percaktohet ne % me vleren e demit dhe varion nga 2%-20%.

Franshiza eshte pragu minimal kur mund te hapesh nje dosje demi. Ajo percaktohet ne vlere.

Cfare dokumentash baze kerkohen per tu siguruar?

 • Kopje e certifikates se pronesise se objektit ose kopje e kontrates se qerase ne menyre qe te lidhet interesi i sigurueshem
 • Vlerat e detajuara per Ndertesen, Makineri, paisjet, inventarin ekonomik, Lenden e pare dhe produktin e gatshem
 • Plotesimi i Pyetesorit te marrjes ne sigurim
 • Foto te objektit
 • Kopje e bilancit

Dëshironi të dini më shumë për produktet tona?
Na kontaktoni.

Ekipi ynë i specialistëve do t'ju ndihmojë të:

 • Mësoni për paketat dhe përfitimet e produkteve tona
 • Merrni një ofertë individuale
 • Planifikoni një takim personal
 • Zgjidhni shërbimin e duhur për ju

Na Telefononi falas në 0800 31 31

  Emri *

  Emaili *

  Nr. Cel *

  Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllimin e ofrimit të informacionit shtesë rreth produkteve të SIGAL UNIQA