Kreu » Pasuri Dhe Garanci

Pasuri dhe Garanci

 • Me sigurimin e përgjegjësisë mund të qëndroni i qetë nëse si pasojë e një zjarri apo përmbytje në pronën tuaj, dëmtohet edhe prona e fqinjit.

Kushtet e përgjithshme

Informacion për Taksa e Tatime

Me Shumë Me Pak Lexo Detajet

Siguroni biznesin në rast:

 • Zjarri, përmbytje, tërmeti, thyerja e xhamave
 • Dëmtim/ humbje e mallit
 • Dëmtim i inventarit fizik

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumë Më pak Lexo Detajet

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

Tel: +355 4 22 33 308
Whatsapp: +355 68 606 2829
Dëmet Motorike: +355 68 408 8436
Nr Jeshil: 0800 31 31

E hënë – E diel 24h
> [email protected]

  Kërkesë për ofertë

  Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

  Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme:

  • Publike
  • Profesionale
  • Produktit
  • Hoteleve dhe Restorante
  • Punedhenesit

  Informacion për Taksa e Tatime

  Më shumë Më pak Lexo Detajet

  Që të mos bllokoni paratë tuaja, kërkoni sigurimet:

  • Garanci Oferte
  • Garanci Paradhënie
  • Garanci Kontrate
  • Garanci Doganore
  • Garanci Cilësie

  Informacion për Taksa e Tatime

  Më shumë Më pak Lexo Detajet

  Ndryshimet e shpeshta të kushteve klimaterike bëjnë që sektorët e bujqësisë dhe blegtorisë të jenë shumë të ekspozuar ndaj rreziqeve natyre.

  Humbjet për çdo fermer apo pronar të bizneseve për këto sektorë mund të jenë të pa përballueshme, duke rrezikuar kështu vazhdimësinë e tij.

  Për të shmangur shqetësimet, e për të patur stabilitet në prodhim, sigurimi te SIGAL UNIQA ndaj rreziqeve të ndryshme në bujqësi dhe blegtori është i domosdoshëm.


  Informacion për Taksa e Tatime

  Më shumë Më pak Lexo Detajet

  Siguroni biznesin gjatë ndërtimit/montimit:

  • Sigurimet gjatë ndërtimit
  • Sigurimet gjatë montimit
  • Sigurimi i Makinerive

  Informacion për Taksa e Tatime

  Më shumë Më pak Lexo Detajet

  Keni Pyetje ?

  Shërbimi për klientët

  +355 4 22 33 308
  E hënë – E diel 24h
  > [email protected]

   Kërkesë për ofertë

   Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

   Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme: