Kreu » Oferte SIGAL
SIGAL UNIQA Group Austria është një grup rajonal sigurimesh, me 8 kompani sigurimi Jetë dhe Jo-Jetë, Risigurime dhe Fond Pensionesh. SIGAL UNIQA është kompania e vetme që ofron të gjitha klasat e sigurimit me 42 produkte, me rreth 1,500 punonjës dhe agjentë, dhe mbi 900 zyra ku ajo operon dhe zhvillon aktivitetin e saj në 3 shtete: Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.

SIGAL UNIQA Group Austria ka ideuar per ju këtë ofertë me produktet që ne mendojmë se mund të ofrojnë siguri për ngjarje të cilat nëse je i pa siguruar rëndojnë financiarisht çdo individ pavarësisht të ardhurave mujore që gjeneron;

Sigurim shëndetësor paketa “Gold” për të gjithë familjen

Kjo paketë sigurimi mundëson mbulimin e shpenzimeve mjekësore në të gjithë klinikat dhe spitalet private në Botë, përjashtuar Amerikë, Canada, Japoni dhe Hong Kong. Kjo paketë kushton duke filluar nga 1,500 Euro në vit në person. Me këtë paketë mbulohen shpenzimet për:
Shërbimet spitalore në masën 100% deri në 500,000 Euro në vit për person. Përfshihet këtu edhe trajimi mjekësor me kemioterapi dhe radioterapi;

Shërbimet ambulatore në masën 100% deri në 4,000 Euro në vit;

Shërbimet në kuadër të shtatzanisë 100% deri në 2500 Euro;

Medikmente me rekomandim mjekësor deri në 2,000 Euro në vit;

Shërbimet emergjente dentare deri në 250 Euro;

Shërbimet mjekësore në rast të rëndimit të gjëndjes shëndetesore nga COVID 19;

Sigurim i pronës dhe biznesit


SIGAL UNIQA ju ofron sigurimin e shtëpisë dhe biznesit që ju mbron financiarisht nga çdo ngjarje e papritur si tërmeti për vetëm 1 euro m2 në vit.
Me poshtë po ju paraqesim rreziqet bazë që mbulon ky sigurim:
 • Zjarri, Rrufeja, Shpërthimi
 • Tërmeti
 • Përplasja ose rënia se një avioni, pjesëve ose ngarkesës së tij
 • Përpjekjeve për shuarjen e zjarrit, prishjeve ose lëvizjeve në lidhje me çdo njërën prej ngjarjeve të mësipërme
  Sigurimi i automjetit “Kasko”

Gjatë udhëtimit me makinë , në çdo moment mund të ndodhë një aksident jashtë vullnetit tuaj, për arsye të gabimeve në drejtimin e automjetit, të infrastrukturës rrugore apo të kushteve të pafavroshme atmosferike. Shpesh herë raportohen dëmtime në parkim për të cilat është e vështirë të gjendet fajtori. Prandaj në mënyrë që të keni mbrojtjen maksimale makinën dhe financat tuaja duhet të bëni sigurimin Kasko tek SIGAL UNIQA.
Duke filluar nga 200 euro në vit, ju mbroni makinën nga:
 • Dëmtimet aksindentale
 • Thyerja e xhamave
 • Zjarri, rrufeja, shpërthimi
 • Katastrofat natyrore
 
 • Vjedhja (e plotë, e pjesshme)
 • Dëmtimet në parkim
 • Dëmtimet nga aktet keqdashëse
 • Mbulim për jashtë Shqipërisët to add text to your template.
  Plan Pensioni Privat

Çdokush mund të vendosë që, krahas kontributit të detyrueshëm për pensionin shtetëror (njohur si sigurimet shoqërore), të kontribuojë në një Fond Pensioni Vullnetar, që të ketë një pension të dytë, për të qenë i sigurt financiarisht në moshën e tretë.

Nëse kontribuon një shumë prej 7000 lekë në muaj, sipas moshës kur zgjedh ta kryjë këtë kontribuim, shuma e pensionit që llogaritet të marrë shtesë çdo muaj është si më poshtë:
 
Faza e investimit për pension me pagesa periodike Persona në moshën deri 35 vjecare Persona në moshën deri 45 vjecare Persona në moshën deri 50 vjecare
Kontributet Mujore (lekë) 7,000 7,000 7,000
Norma mesatare e interesit ndër vite 4% 4% 4%
Numri i viteve të investimit 30 20 15
Totali i kontributeve 2,520,000 1,680,000 1,260,000
Kontributet + Interesat 5,050,000 2,650,000 1,750,000
Fondet në dispozicion për pension 5,050,000 2,650,000 1,750,000
       
Faza e marrjes së pensionit me pagesa periodike      
Fondet në dispozicion për pension 5,050,000 2,650,000 1,750,000
Norma mesatere e interesit ndër vite 4% 4% 4%
Kohëzgjatja e Pensionit në Vite 15 15 15
Numri i kësteve në vit 12 12 12
Shuma e pensionit mujor 39,000 20,000 13,000

Shënim: Përllogaritjet e mësipërme janë ilustrative duke marrë për bazë vlera të përafërta investimi, por në çdo rast nuk përbëjnë garanci apo premtim për shumën apo norma kthimi.

Mendo për të ardhmen!

SIGAL Business Center, Blv. “Zogu I”, Nr 1, Tirana – Albania
Tel: +355 4 22 33 308   Fax: +355 4 22 50 220
Email: [email protected]    Web: www.sigal.com.al