Lajme

UNIQA publikon raportin e kapitalit, të aftësisë paguese dhe qëndrueshmërisë për vitin 2023

“Viti financiar 2023 ishte një tjetër vit i suksesshëm për “UNIQA Insurance Group.”

Si grup, ne ishim në gjendje të rriteshim ndjeshëm në primet e shkruara me rreth 10% dhe të rrisnim më tej fitimet tona në 426 milionë euro, pavarësisht nga stuhitë ekstreme që prekën veçanërisht Austrinë vitin e shkuar”.

Kështu shprehet Kurt Svoboda, CFO/CRO i “UNIQA Insurance Group”.

Sipas tij, viti 2023 u karakterizua nga zhvillimet mjaft pozitive të kompanive në Evropën Qëndrore dhe Lindore, të cilat dhanë një kontribut të konsiderueshëm prej rreth 50% në rritjen e rentabilitetit.

“Për vitin financiar 2024, ne po përqendrohemi në përmirësimin e mëtejshëm të biznesit tonë kryesor të sigurimeve në dy tregjet tona vendase, Austri dhe EQL,” thotë Svoboda, duke dhënë një perspektivë.

“Bazuar në një raport të aftësisë paguese prej të paktën 170%, ne përpiqemi t’i lejojmë aksionarët tanë të marrin pjesë në suksesin e kompanisë sonë në mënyrë progresive, pra me pagesa të dividentëve në rritje çdo vit. Raporti i pagesave do të mbetet i pandryshuar deri në 60%”

Me kalimin në standardet e reja të kontabilitetit SNRF 17 dhe SNRF 9 nga 1 janari 2023, UNIQA ka rregulluar gjithashtu llogaritjen e objektivave të fitimeve për vitin 2024 në përputhje me rrethanat.

 

Një rritje e primit prej 4%, një raport i kostos totale prej 32.5%, një raport i kombinuar në sigurimin e pronës dhe viktimave prej 92%, një kthim mbi kapitalin prej 14%, një raport aftësie paguese 170% dhe kënaqësia e klientit që është rritur me 4,5 yje, dividenti duhet të jetë së paku 0.57 euro.

 

Primet e shkruara u rritën me 10% në 2023, ndërsa fitimet para taksave u rritën në 426 milionë euro.

Raporti i kombinuar është përmirësuar ndjeshëm në 89.4%, ku një rol të rëndësishëm në këtë ka luajtur edhe zhvillimi shumë i mirë i nënshkrimit të biznesit ndërkombëtar.

 

Në vitin 2023, vëmendje e veçantë i është kushtuar ekosistemit shëndetësor.

Gjatë viteve të ardhshme, 245 milionë euro do të investohen në spitalet tona private, në rrjetin tonë të mjekëve, në telemjekësi, por edhe në kujdesin shëndetësor në punë dhe kujdesin 24-orësh në shtëpi”, shpjegon Svoboda.

 

Raporti i kapitalit rritet në 255%

UNIQA ka një raport të fortë dhe të qëndrueshëm të kapitalit rregullator sipas Solvency II prej 255%, në rritje krahasuar me një vit më parë (2022: 246%).

 

Raporti i grupit për aftësinë paguese dhe pozicionin financiar do të publikohet më 17 maj 2024.

Raporti rregullator i kapitalit, për të cilin UNIQA nuk përdor asnjë dispozitë kalimtare, rezulton nga raporti i kapitalit të vet prej 5,941 milionë euro (2022: 5,607 milionë euro) dhe kërkesa e kapitalit të vet prej 2,328 milionë euro (2022: 2,284 milionë euro). euro).

Pjesa e kapitalit të sigurt (kapitali bazë) aktualisht përbën 86% të fondeve të vetë UNIQA.

https://www.uniqagroup.com/grp/sustainability/ueberblick.de.html

 

Raporti i qëndrueshmërisë

Raporti i Qëndrueshmërisë 2023 përshkruan ndikimet ekonomike, ekologjike dhe sociale të aktiviteteve të korporatës në mbarë grupin gjatë vitit financiar 2023.

Një ndër pikat kryesore kanë qenë edhe çështjet mjedisore.

UNIQA është e përkushtuar ndaj objektivit 1.5 gradë të Marrëveshjes së Parisit për Klimën dhe është anëtare e shoqatave dhe nismave të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare.

Organizata e njohur ka konfirmuar objektivat e përkohshme për reduktimin e emetimeve të gazeve serrë.

 

Qëllime të qarta për reduktimin e emetimeve të lidhura me sigurimet

Si një anëtar i Aleancës Austriake të Financave të Gjelbërta (GFA), është veçanërisht e rëndësishme për UNIQA-n që të vendosë objektiva të qarta për reduktimin e emetimeve të gazeve serrë të lidhura me sigurimet, në mënyrë që t’i reduktojmë ato në zero neto.

Duke përdorur metodologjinë PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) për matjen e emetimeve të lidhura me sigurimet, UNIQA ishte në gjendje të kryente llogaritjen në hapin e parë për portofolin tonë të korporatës austriake.

 

Prezantimi i sistemit të menaxhimit mjedisor EMAS

Shtatë auditime mjedisore të kryera nga EMAS dhe futja e sistemit të menaxhimit mjedisor EMAS në vendet e shitjeve në Austri do ta bëjnë UNIQA një kompani të certifikuar deri në fund të vitit 2024.

 

Veprojmë me përgjegjësi së bashku

Duke iu bashkuar Aleancës së Pronarëve të Aseteve Neto Zero të Kombeve të Bashkuara (NZAOA), UNIQA është zotuar të konvertojë portofolin e saj të investimeve në emetime neto të gazrave serrë deri në vitin 2050.

Në vitin 2023, Grupi UNIQA raportoi në NZAOA për herë të parë, duke kontribuar në raportin vjetor të progresit.

 

Perspektiva e kompanisë

Për vitin financiar 2024, i fundit i programit tonë strategjik “UNIQA 3.0 – Mbjellja e së ardhmes”, UNIQA po përqendrohet në përmirësimin e mëtejshëm të biznesit tonë kryesor të sigurimeve në dy tregjet tona, Austri dhe EQL.

Pritjet një rritje të fortë në sigurimet e pronës dhe shëndetit.

Megjithatë, në vitin financiar 2024 UNIQA vazhdon të presë shpenzime të larta për shërbimet në sigurimet e pronës dhe shëndetësore si dhe për shkak të inflacionit, në kostot e përgjithshme.

Prandaj është thelbësore të ruhet disiplina strikte e kostos dhe të bëhen vazhdimisht optimizime në menaxhimin e saj.

Këto parashikime janë subjekt i ndikimeve të mundshme negative në rezultatet tona të konsoliduara, të cilat mund të lindin nga trazirat gjeopolitike dhe pasiguritë e shoqëruara për tregjet globale të kapitalit, nga një mjedis i paqëndrueshëm i normave të interesit, zhvillimi i inflacionit në përgjithësi dhe, mbi të gjitha, nga rritja pretendon pagesa si rezultat i katastrofave natyrore. Në lidhje me këtë, ne presim që përfitimi ynë i synuar të jetë në nivelin e vitit 2023.