Sigurimi nga Kanceri

Ndihma financiare që ju nevojitet në luftën kundër kancerit.

Merrni përfitime në para për trajtimin e kancerit për
kohëzgjatjen e sëmundjes.

 • Deri në 50,000€ për trajtimin që keni nevojë
 • 2 opinione nga mjekë specialistë
 • Tarifë mujore e përballueshme për këdo

Merr tarifën e sigurimit ndaj kancerit, TANI!

Loading

Kush mund të sigurohet?

Çdo person që është rezident në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, nga mosha 0-80 vjeç.

Mbulimet e Sigurimit

Faza e sëmundjes

Limitet

kancer invaziv

100% e shumës së siguruar

Tumor beninj në kokë

100% e shumës së siguruar

Kanceri mund të shkatërrojë ambiciet tona në jetë dhe të na lërë me shqetësime emocionale dhe financiare.

Sigurimi nga Kanceri nga SIGAL UNIQA do të ndihmojë në lehtësimin e barrës suaj financiare, që ju mund të përqendroheni në luftimin e sëmundjes:

Pagesa e menjëhershme

Një shumë e menjëhershme në masën 100% të shumës së siguruar do t'ju paguhet në rast diagnostifikimi me kancer.

Aprovim i menjëhershëm

Nuk kërkohet kontroll mjekësor. Thjesht përgjigjuni pyetjes: ``A jeni diagonistifikuar më parë me kancer?``

Tarifë ekonomike

Merrni mbulim të plotë të kancerit nga xxx lekë në muaj.

Përfitimet kryesore të mësipërme i nënshtrohen termave dhe kushteve të siguracionit.

Tiparet e Policës së Sigurimit nga Kanceri:

 • Nuk plotëson pyetësor shëndetësor
 • Kualifikohesh menjëherë nëse nuk je diagnostikuar më parë kancer dhe as nuk po trajtohesh aktualisht
 • Zona e mbulimt është e pa limituar
 • Skemë që pranon në sigurim çdo individ deri në 80 vjeç
 • Shuma monetare që zgjedh i siguruari akordohet menjëherë pas diagnositikimit.
 • Opinion i dytë mjëkësor për çdo diagnozë të gjetur (jo vetëm kancerin) dhe për të marrë mendim të specializuar për mënyrën më të avancuar të trajtimit;
 • Nëse personi i siguruar humbet jetën, dëmshpërblimi ofrohet gjithësesi.

Shembuj përfitimi:

Genti

Në moshën 50-vjeçare, Genti bleu Sigurimin nga Kanceri tek SIGAL UNIQA dhe e pagoi tarifën e sigurimit për 5 vite njëherësh.

Në vitin e 3-të, ai u diagnostikua me kancer të prostatës që kishte përparuar në fazën e fundit.

Sipas planit të Sigurimit, Gentit do t’i paguhet një shumë parash prej 100% të shumës së siguruar për të ndihmuar në lehtësimin e barrës së tij financiare.

Akordimi i shumës së siguruar e mbyll përgjegjësinë e SIGAL UNIQA ndaj të siguruarit dhe primi i parapaguar për dy vitet e tjera i kthehet atij në llogari.

SHEMBULL ILUSTRUES I PRIMIT MUJOR PER NJE FEMER DHE MASHKULL TE MOSHES 40 VJEÇARE QE ZGJEDHIN NJE SHUME TE SIGURUAR, 20,000 EURO

Ne kete prim perfshihen te gjitha taksat si edhe mundesia per te marre Opinion mjekesor te dyte nga klinika te specializuara ne bote per cdo diagnoze te identifikuar.

Ne kete prim perfshihen te gjitha taksat si edhe mundesia per te marre Opinion mjekesor te dyte nga klinika te specializuara ne bote per cdo diagnoze te identifikuar.

Femer: 12 Euro ne muaj

Mashkull: 7.5 Euro ne muaj

Pyetjet më të shpeshta

2. Si llogaritet primi i sigurimit?

Primi i sigurimit llogaritet referuar: moshës, gjinisë dhe limitit/shumës maksimale për dëmshpërblim që vetë i siguruari zgjedh

2. Si llogaritet primi i sigurimit?

Primi i sigurimit kalkulohet referuar: moshes , gjinise dhe limitit/shumes maksimale per demshperblim  qe vete i siguruari zgjedh

3. Kush e vendos shumën e sigurimit?

Shumën e mbulimit e zgjedh vetë i siguruari, duke nisur nga 5,000 euro e duke arritur në 100 mijë euro apo më shumë.

4. A ka periudhë pritjeje polica e Sigurimit nga Kanceri?

 1. Kjo policë sigurimi parashikon periudhë pritjeje prej 180 ditësh për individë dhe 90 ditë për grupe.

5. Çfarë mbulon polica e Sigurimit nga Kanceri?

Tumoret Malinje dhe Tumorin Beninj në Kokë. Polica ka vetëm 1 ngjarje sigurimi: Kancerin (asnjë sëmundje tjetër)

6. Si mund ta paguaj primin e sigurimit?

Policat e sigurimit mund të kete vlefshmëri, 1, 2, 5 apo 10-vjeçare.

Pagesa e primit kryhet vitin e parë për dy vite rresht dhe në vazhdimësi çdo vit. Mos pagesa e primit në afatin e parashikuar në policë, përbën arsye për ndërprerjen e menjëhershme të mbulimit

7. Çfarë ndodh nëse e kam blerë policën e sigurimit për disa vjet dhe nuk më ndodh asgjë?

Kjo policë nuk parashikon për momentin plan kursimi që të të mund t’ju kthejë vlerën monetare mbrapsht pas x viteve. Por SIGAL UNIQA mund të aplikojë bonuse si për shembill, dhënien e një karte kujdesi shëndetesor falas etj

8. Çfarë ndodh nëse e kam blere policën e sigurimit dhe më ndodh ngjarja e sigurimit gjatë periudhës së pritjes?

Nëse i siguruari diagnostikohet me Kancer gjatë periudhës së pritjes nuk përfiton dëmshpërblim. Vitin e parë të marrjes në sigurim, për 180 dite kontrata është “e ngrirë”.

9. Çfarë ndodh nëse e kam blere policën e sigurimit dhe më ndodh ngjarja e sigurimit pasi është maturuar periudha e pritjes?

Në këtë rast i siguruari mund të përfitojë dëmshpërblimin.