Kreu » Life & Pension » Private pension

Private pension

SIGAL LIFE UNIQA’s Private Pension Fund invites you to think of your pension as earlier as possible so that you will be able to support the same living standard during your pension age as well. Differently from state pensions, SIGAL LIFE UNIQA’s Pension Fund offers much more flexibility in terms of contributes and in cases of misfortune where the unwithdrawn amounts are a property of their heirs.

• Retirement pension, when you will reach your retirement age according to the Law on State Social Insurances. The value of contributions and time of withdrawal can be predefined by you yourself.
• Temporary pension: 5 years before you reach your retirement age according to the Law on State Social Insurances.
• Invalidity pension: in cases of diseases or accident during the insured period.
• Family pension: in cases of misfortune of the insured.

***For more detailed information you can click on the official website of SIGAL LIFE UNIQA’s Pension Fund at www.fppsigal.com.al.

Private pension

Option 1

 • Monthly based contribution and monthly benefit according to your contributions by years
 • In this product, monthly payment contributions are equal to with the years of benefited monthly pension.
 • Example of benefits.
  Look at the table below.
MoreLess
Calculate Pension

Private pension

Option 2

 • Monthly contribution payments and monthly benefited pension for 10-15-20 years
 • In this product, the benefited years are defined by 10-15-20 years
 • Example of benefits.
  Look at the table below.
MoreLess
Calculate Pension

Private pension

Option 3

Combined with life insurance

 • This product, offers monthly contribution payments and immediate benefit of assets
 • Example of benefits.
  Look at the table below.
MoreLess
Calculate Pension

Do you have any question?

Please contact our customer service:

Tel: +355 4 22 33 308
Whatsapp: +355 68 606 2829
Auto Insurance Claim: +355 68 408 8436
Green Number: 0800 31 31

Monday to Sunday 24h/day.
> [email protected]

  Free consultation request

  We will get back to you as soon as possible.

  Please fill in the fields below

  PENSION PRIVAT

  Opsioni 4

  Kombinuar me sigurim jete

  • PAGESE E MENJEHERSHME DHE PENSION MUJOR SIPAS VITEVE
  • Ky produkt ofron pagesë të menjëhershme të kontributeve, duke blerë periudha të mëparshme sigurimi dhe përfitim të pensionit mujor sipas viteve të kontributit
  • Shembull përfitimesh
   Shiko Tabelen
  Më shumëMë pak
  Llogarit Pensionin

  PENSION PRIVAT

  Opsioni 5

  Kombinuar me sigurim jete

  • PAGESA TE MENJEHERSHME KONTRIBUTESH DHE PERFITIME TE MENJEHERSHME
  • Ky produkt ofron pagesa të menjëhershme të kontributeve duke blerë periudha të mëparshme sigurimi dhe përfitime të menjëhershme sipas viteve të investimit.
  • Shembull përfitimesh
   Shiko Tabelen
  Më shumëMë pak
  Llogarit Pensionin

  PENSION PRIVAT

  Opsioni 6

  • PAGESA TE MENJEHERSHME + KONTRIBUT MUJOR DHE PERFITIME PENSION MUJOR
  • Ky produkt ofron pagesa të menjëhershme duke blerë periudha të mëparshme sigurimi + pagesa mujore dhe përfitme të menjëhershme ose pension mujor për 10-15 vite
  • Shembull përfitimesh
   Shiko Tabelen
  Më shumëMë pak
  Llogarit Pensionin

  PENSION PRIVAT

  Opsioni 7

  Kombinuar me sigurim inflacioni

  • PAGESA TE MENJEHERSHME KONTRIBUTESH DHE PENSION MUJOR SIPAS VITEVE
  • Ky produket ofron pagesë të menjëhershme të kontributeve duke blerë periudha të mëparshme sigurimi dhe menjëherë në moshën 55-vjeçare femrat dhe 60 meshkujt përfitojnë pension mujor për 10-15-20 vite
  • Shembull përfitimesh
   Shiko Tabelen
  Më shumëMë pak
  Llogarit Pensionin

  Keni Pyetje ?

  Shërbimi për klientët

  +355 4 22 33 308
  E hënë – E diel 24h
  > [email protected]

   Free consultation request

   We will get back to you as soon as possible.

   Please fill in the fields below

   Përse nevojitet Pensioni Privat?

   Gjatë rinisë shumë pak persona mendojnë për moshën e pensionit, duke e kujtuar atë si një kohë të largët. Por vitet kalojnë shpejtë, e duke u bazuar në situatën aktuale me vështirësitë që kalojnë të moshuarit me pensionet e pamjaftueshme shtetërore, të mendosh për pension privat sa jeni të rinj është domosdoshmëri.

   Si paguhen kontributet për Pension Privat?

   Kontributi për pension privat mund të paguhet në bazë mujore, 3-mujore, 6-mujore, vjetore gjithashtu mund të paguhet edhe si shumë e menjëhershme.
   Kontributet e paguara depozitohen në llogari individuale të anëtarit të fondit të hapura pranë bankës depozitare.
   Gjendja në llogarinë e anëtarit është shuma e kontribuar + fitimi nga investimi.

   Si tërhiqet Pensioni Privat?

   E drejta për tërheqjen e pensionit pas plotësimit të moshës, bëhet në format:

   1. I menjëhershëm

   2. Në formën pensioni mujor

   Në çdo rast shumat e patërhequra për arsye të ndryshme janë pronë e trashëgimtarëve ligjorë.
   Gjendjen e llogarisë mund ta kontrolloni në çdo kohë në adresën www.fppsigal.com.al