Kreu » Auto Insurance » CASCO Insurance

CASCO Insurance

SIGAL UNIQA Group Austria provides voluntary KASKO car insurance which protects your car from partial or full damages that can happen to your vehicles for different causes.

KASKO

Option 1

Insured risks:

 • Accidental damages
 • Glass breakage
 • Fire, lightening, explosion
 • Natural catastrophes
 • Theft
 • Partial theft
 • Damage caused in parking spaces from another car
 • Damages due to harmful action

General Conditions

Information of tariffs and taxes

MoreLess
Contact Us

KASKO

Option 2

Insured risks:

 • Accidental damages
 • Glass breakage
 • Fire, lightening, explosion
 • Natural catastrophes
 • Theft
 • Damage caused in parking spaces from another car
 • Damages due to harmful action

General Conditions

Information of tariffs and taxes

MoreLessk
Contact Us

KASKO

Option 3

Insured risks:

 • Accidental damages
 • Glass breakage
 • Fire, lightening, explosion
 • Natural catastrophes
 • Theft
 • Damage caused in parking spaces from another car

General Conditions

Information of tariffs and taxes

MoreLess
Contact Us

Do you have any question?

Please contact our customer service:

+355 4 22 33 308
Monday to Sunday 24h/day.
> info@sigal.com.al

Free consultation request

We will get back to you as soon as possible.

Please fill in the fields below

KASKO

Option 4

Insured risks:

 • Accidental damages
 • Glass breakage
 • Fire, lightening, explosion
 • Natural catastrophes
 • Damage caused in parking spaces from another car

General Conditions

Information of tariffs and taxes

MoreLess
Contact Us

KASKO

Option 5

Insured risks:

 • Accidental damages
 • Glass breakage
 • Damage caused in parking spaces from another car

General Conditions

Information of tariffs and taxes

MoreLess
Contact Us

MBULIMET

Dëmtime aksidentale:
Përplasja me një objekt fiks ose të lëvizshëm. Dalja nga rruga apo përmbysja e mjetit.

Thyerja e xhamave:
Plasaritja/thërmimi i xhamave të përparme, të pasëm, anësore, të tavaneve të lëvizshëm si dhe xhamave të fenereve, shkaktuar nga goditja e një objekti të lëvizshëm

Zjarr, Rrufe, Eksplozion:
Zjarri dhe eksplozioni që vijnë nga faktorë të jashtëm dhe përfshijnë mjetin e siguruar. Rrufeja mbi mjetin motorik.

Katastrofat natyrore:
Stuhia, breshëri, dëbora, tufani, përmbytja, vërshimi, renia e objekteve te ndryshme si pasoje e katastrofave natyrore.

Vjedhja dhe Vjedhja e pjesshme:
Vjedhja totale e mjetit dhe vjedhja e aksesorëve ose elementeve të përfshirë në katalogun e prodhimit, përjashtohen pasqyrat, gomat, disqet.

Dëmtim në parkim nga mjet tjetër:
Dëmtime nga një mjet i lëvizshëm i paidentifikuar

Dëmtime nga akte keqdashëse:
Dëmet e ndodhura nga veprime të kryera në mënyrë të qëllimshme apo keqdashëse nga palë të treta pa dijeninë e të siguruarit.

Jashtë territorit të Shqipërisë:
Të gjitha mbulimet e zgjedhura më sipër do të jenë të vlefshme si brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë. Këtu përfshihen vendet anëtare të EU si dhe Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi, Serbi, Turqi, Rusi.

SI DUHET TË VEPRONI NË RAST DËMI ?

Njoftoni aksidentin në numrin e emergjencës 112

Bëni 3-4 foto dixhitale të mjeteve të përfshira në vendgjarje dhe të vendit të ngjargjes

Njoftoni Degën/Agjencinë më të afërt të SIGAL UNIQA.

Merr një kopje të proces-verbalit të policisë

Mos riparoni mjetin pa njoftuar dhe pa marrë me parë miratimin e SIGAL UNIQA

Përgatisni dosjen e dëmit dhe dorëzojeni tek një Degë e SIGAL UNIQA,së bashku me policën origjinale KASKO

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

+355 4 22 33 308
E hënë – E diel 24h
> info@sigal.com.al

Free consultation request

We will get back to you as soon as possible.

Please fill in the fields below