Sigurimi Kasko

Mbrojtja maksimale për makinën tuaj

Kasko është sigurimi vullnetar i mjetit motorik për dëmet e shkaktuara vetë mjetit motorik nga rreziqet e parashikuara në kontratë dhe të përzgjedhura nga vete klienti.

Pse të siguroni makinën me Kasko tek SIGAL UNIQA?

Nëse jeni duke kërkuar sigurimin e duhur për makinën tuaj, i cili do t’ju mbroj financiarisht nga shumë ngjarje, atëherë zgjidhni KASKO nga SIGAL UNIQA Group Austria.
SIGAL UNIQA Group Austria është gjithmonë pranë klientëve të saj, duke paguar dëmet në kohë por edhe duke sjellë vazhdimisht produkte që ua bëjnë jetën më të bukur dhe mbi të gjitha më të sigurt.

Çfarë mbulon Sigurimi KASKO?

 • Dëmtime Aksidentale
  Përplasja me një objekt fiks ose të lëvizshëm. Dalja nga rruga apo përmbysja e mjetit.
 • Thyerja e xhamave
  Plasaritja/thërmimi i xhamave të përparme, të pasëm, anësore, të tavaneve të lëvizshëm si dhe xhamave të fenereve, shkaktuar nga goditja e një objekti të lëvizshëm
 • Zjarr, Rrufe, Eksplozion
  Zjarri dhe eksplozioni që vijnë nga faktorë të jashtëm dhe përfshijnë mjetin e siguruar. Rrufeja mbi mjetin motorik.
 • Katastrofat Natyrore
  Stuhia, breshëri, dëbora, tufani, përmbytja, vërshimi, renia e objekteve te ndryshme si pasoje e katastrofave natyrore.
 • Vjedhja ose vjedhja e pjesshme
  Vjedhja totale e mjetit dhe vjedhja e aksesorëve ose elementëve të përfshirë në katalogun e prodhimit, përjashtohen pasqyrat, gomat, disqet.
 • Dëmtim në parkim nga mjet tjetër
  Dëmtime nga një mjet i lëvizshëm i paidentifikuar
 • Dëmtimi nga akte keqdashëse
  Dëmet e ndodhura nga veprime të kryera në mënyrë të qëllimshme apo keqdashëse nga palë të treta pa dijeninë e të siguruarit.
 • Jashtë territorit të Shqipërisë:
  Duke shtuar 20% të vlerës së siguracionit, të gjitha mbulimet e zgjedhura më sipër do të jenë të vlefshme si brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë.
 • GPS
  SIGAL UNIQA instalon pa asnjë lloj kosto shtesë nga klienti, pajisjen GPS. Kjo pajisje do të jetë në pronësi të SIGAL UNIQA dhe instalohet në mjetin e siguruar Kasko për aq kohë sa ky mjet do të jetë i siguruar nga rreziku vjedhjes (totale).
 • AutoSOS
  Për sigurimin Kasko me mbulim brenda Shqipërisë ofrohet mundesia për të patur edhe mbulimin shtesë të asistencës rrugore në Shqipëri. Nëse keni të aktuvizuar edhe mbulimin jashtë vendit ju mund të blini gjithashtu AutoSOS për Europë.

5 Opsionet e Sigurimit Kasko

Opsioni 1 Opsioni 2 Top SalesOpsioni 3 Opsioni 4 Opsioni 5
Rreziqet e Siguruara:
Dëmtime Aksidentale
Thyerja e xhamave
Zjarr, Rrufe, Eksplozion
Katastrofat Natyrore
Vjedhja Totale
Vjedhja e pjesshme
Dëmtim në parkim nga mjet tjetër
Dëmtimi nga akte keqdashëse
AutoSOS*
GPS
Jashtë Shqipërisë*

* Autosos, 2,000 lekë/vit për Shqipëri dhe 3,000 lekë/vit për Europë.
* Primi për mbulimin jashtë Shqipërisë është 20% më i madh se primi për mbulimet e përzgjedhura në tabelën më sipër.

Opsioni 1

Opsioni 1 mbulon rreziqet e mëposhtme:

 • Dëmtime Aksidentale
  Përplasja me një objekt fiks ose të lëvizshëm. Dalja nga rruga apo përmbysja e mjetit.
 • Thyerja e xhamave
  Plasaritja/thërmimi i xhamave të përparme, të pasëm, anësore, të tavaneve të lëvizshëm si dhe xhamave të fenereve, shkaktuar nga goditja e një objekti të lëvizshëm
 • Zjarr, Rrufe, Eksplozion
  Zjarri dhe eksplozioni që vijnë nga faktorë të jashtëm dhe përfshijnë mjetin e siguruar. Rrufeja mbi mjetin motorik.
 • Katastrofat Natyrore
  Stuhia, breshëri, dëbora, tufani, përmbytja, vërshimi, renia e objekteve te ndryshme si pasoje e katastrofave natyrore.
 • Vjedhja ose vjedhja e pjesshme
  Vjedhja totale e mjetit dhe vjedhja e aksesorëve ose elementeve të përfshirë në katalogun e prodhimit, përjashtohen pasqyrat, gomat, disqet.
 • Dëmtim në parkim nga mjet tjetër
  Dëmtime nga një mjet i lëvizshëm i paidentifikuar
 • Dëmtimi nga akte keqdashëse
  Dëmet e ndodhura nga veprime të kryera në mënyrë të qëllimshme apo keqdashëse nga palë të treta pa dijeninë e të siguruarit.
 • Jashtë territorit të Shqipërisë:
  Duke shtuar 20% të vlerës së siguracionit, të gjitha mbulimet e zgjedhura më sipër do të jenë të vlefshme si brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë.
 • GPS
  SIGAL UNIQA instalon pa asnje lloj kosto shtese nga klienti, pajisjen GPS. Kjo pajisje do te jete ne pronesi te SIGAL UNIQA dhe instalohet ne mjetin e siguruar Kasko per aq kohe sa ky mjet do te jete i siguruar nga rreziku vjedhjes (totale).
 • AutoSOS
  Për sigurimin Kasko me mbulim brenda Shqipërisë ofrohet mundesia për të patur edhe mbulimin shtesë të asistencës rrugore në Shqipëri. Nëse keni të aktuvizuar edhe mbulimin jashtë vendit ju mund te blini gjithashtu AutoSOS për Europë.

Opsioni 2

Opsioni 2 mbulon rreziqet e mëposhtme:

 • Dëmtime Aksidentale
  Përplasja me një objekt fiks ose të lëvizshëm. Dalja nga rruga apo përmbysja e mjetit.
 • Thyerja e xhamave
  Plasaritja/thërmimi i xhamave të përparme, të pasëm, anësore, të tavaneve të lëvizshëm si dhe xhamave të fenereve, shkaktuar nga goditja e një objekti të lëvizshëm
 • Zjarr, Rrufe, Eksplozion
  Zjarri dhe eksplozioni që vijnë nga faktorë të jashtëm dhe përfshijnë mjetin e siguruar. Rrufeja mbi mjetin motorik.
 • Katastrofat Natyrore
  Stuhia, breshëri, dëbora, tufani, përmbytja, vërshimi, renia e objekteve te ndryshme si pasoje e katastrofave natyrore.
 • Vjedhja totale
  Vjedhja totale e mjetit.
 • Dëmtim në parkim nga mjet tjetër
  Dëmtime nga një mjet i lëvizshëm i paidentifikuar
 • Dëmtimi nga akte keqdashëse
  Dëmet e ndodhura nga veprime të kryera në mënyrë të qëllimshme apo keqdashëse nga palë të treta pa dijeninë e të siguruarit.
 • Jashtë territorit të Shqipërisë:
  Duke shtuar 20% të vlerës së siguracionit, të gjitha mbulimet e zgjedhura më sipër do të jenë të vlefshme si brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë.
 • GPS
  SIGAL UNIQA instalon pa asnje lloj kosto shtese nga klienti, pajisjen GPS. Kjo pajisje do te jete ne pronesi te SIGAL UNIQA dhe instalohet ne mjetin e siguruar Kasko per aq kohe sa ky mjet do te jete i siguruar nga rreziku vjedhjes (totale).
 • AutoSOS
  Për sigurimin Kasko me mbulim brenda Shqipërisë ofrohet mundesia për të patur edhe mbulimin shtesë të asistencës rrugore në Shqipëri. Nëse keni të aktuvizuar edhe mbulimin jashtë vendit ju mund te blini gjithashtu AutoSOS për Europë.
Top Sales

Opsioni 3

Opsioni 3 mbulon rreziqet e mëposhtme:

 • Dëmtime Aksidentale
  Përplasja me një objekt fiks ose të lëvizshëm. Dalja nga rruga apo përmbysja e mjetit.
 • Thyerja e xhamave
  Plasaritja/thërmimi i xhamave të përparme, të pasëm, anësore, të tavaneve të lëvizshëm si dhe xhamave të fenereve, shkaktuar nga goditja e një objekti të lëvizshëm
 • Zjarr, Rrufe, Eksplozion
  Zjarri dhe eksplozioni që vijnë nga faktorë të jashtëm dhe përfshijnë mjetin e siguruar. Rrufeja mbi mjetin motorik.
 • Katastrofat Natyrore
  Stuhia, breshëri, dëbora, tufani, përmbytja, vërshimi, renia e objekteve te ndryshme si pasoje e katastrofave natyrore.
 • Vjedhja totale
  Vjedhja totale e mjetit.
 • Dëmtim në parkim nga mjet tjetër
  Dëmtime nga një mjet i lëvizshëm i paidentifikuar
 • Jashtë territorit të Shqipërisë:
  Duke shtuar 20% të vlerës së siguracionit, të gjitha mbulimet e zgjedhura më sipër do të jenë të vlefshme si brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë.
 • GPS
  SIGAL UNIQA instalon pa asnje lloj kosto shtese nga klienti, pajisjen GPS. Kjo pajisje do te jete ne pronesi te SIGAL UNIQA dhe instalohet ne mjetin e siguruar Kasko per aq kohe sa ky mjet do te jete i siguruar nga rreziku vjedhjes (totale).
 • AutoSOS
  Për sigurimin Kasko me mbulim brenda Shqipërisë ofrohet mundesia për të patur edhe mbulimin shtesë të asistencës rrugore në Shqipëri. Nëse keni të aktuvizuar edhe mbulimin jashtë vendit ju mund te blini gjithashtu AutoSOS për Europë.

Opsioni 4

Opsioni 4 mbulon rreziqet e mëposhtme:

 • Dëmtime Aksidentale
  Përplasja me një objekt fiks ose të lëvizshëm. Dalja nga rruga apo përmbysja e mjetit.
 • Thyerja e xhamave
  Plasaritja/thërmimi i xhamave të përparme, të pasëm, anësore, të tavaneve të lëvizshëm si dhe xhamave të fenereve, shkaktuar nga goditja e një objekti të lëvizshëm
 • Zjarr, Rrufe, Eksplozion
  Zjarri dhe eksplozioni që vijnë nga faktorë të jashtëm dhe përfshijnë mjetin e siguruar. Rrufeja mbi mjetin motorik.
 • Katastrofat Natyrore
  Stuhia, breshëri, dëbora, tufani, përmbytja, vërshimi, renia e objekteve te ndryshme si pasoje e katastrofave natyrore.
 • Dëmtim në parkim nga mjet tjetër
  Dëmtime nga një mjet i lëvizshëm i paidentifikuar
 • Jashtë territorit të Shqipërisë:
  Duke shtuar 20% të vlerës së siguracionit, të gjitha mbulimet e zgjedhura më sipër do të jenë të vlefshme si brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë.
 • AutoSOS
  Për sigurimin Kasko me mbulim brenda Shqipërisë ofrohet mundesia për të patur edhe mbulimin shtesë të asistencës rrugore në Shqipëri. Nëse keni të aktuvizuar edhe mbulimin jashtë vendit ju mund te blini gjithashtu AutoSOS për Europë.

Opsioni 5

Opsioni 5 mbulon rreziqet e mëposhtme:

 • Dëmtime Aksidentale
  Përplasja me një objekt fiks ose të lëvizshëm. Dalja nga rruga apo përmbysja e mjetit.
 • Thyerja e xhamave
  Plasaritja/thërmimi i xhamave të përparme, të pasëm, anësore, të tavaneve të lëvizshëm si dhe xhamave të fenereve, shkaktuar nga goditja e një objekti të lëvizshëm
 • Dëmtim në parkim nga mjet tjetër
  Dëmtime nga një mjet i lëvizshëm i paidentifikuar
 • Jashtë territorit të Shqipërisë:
  Duke shtuar 20% të vlerës së siguracionit, të gjitha mbulimet e zgjedhura më sipër do të jenë të vlefshme si brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë.
 • AutoSOS
  Për sigurimin Kasko me mbulim brenda Shqipërisë ofrohet mundesia për të patur edhe mbulimin shtesë të asistencës rrugore në Shqipëri. Nëse keni të aktuvizuar edhe mbulimin jashtë vendit ju mund te blini gjithashtu AutoSOS për Europë.

* Autosos, 2,000 lekë/vit për Shqipëri dhe 3,000 lekë/vit për Europë.
* Primi për mbulimin jashtë Shqipërisë është 20% më i madh se primi për mbulimet e përzgjedhura në tabelën mësipër.

Ofertat e SIGAL UNIQA Group Austria:

"Kasko" e shoqëruar me SIGAL UNIQA AutoSOS

Bashkë me siguracionin Kasko, ju mund të zgjidhni të blini edhe asistencë rrugore “SIGAL UNIQA Autosos në Europë për një periudhë 1 vjeçare, e cila mbulon:

 • Qendër kontakti në gjuhën shqipe
 • Shërbim karroatreci
 • Riparim në vend
 • Zëvendësim i automjetit në rast aksidenti
 • Parkim
 • Akomodimi në hotel
 • Riatdhesim ose vazhdim i udhetimit drejt destinacionit
 • Taksi

"Kasko" e shoqëruar me Teleshëndet

Nëse bleni këtë siguracion me prim duke nisur nga 130 euro përfitoni falas edhe shërbimin novator “TeleShëndet”.
Me “TeleShëndet”, ju mund të konsultoheni me një mjek të licensuar, audio ose video, në çdo orë të ditës apo natës, për çdo shqetësim shëndetësor që mund të keni.

Pyetjet më të shpeshta

Kush përfiton dëmshpërblim Kasko?

Nëse mjeti është i mbuluar për riskun që ka shkaktuar dëmin.
– Drejtuesi i mjetit që e ka emrin si i siguruar në policën Kasko ose është në listë e punonjësve të subjektit të siguruar.
– Paraqet një raport policie, pavarsisht nëse drejtuesi i mjetit është shkaktar apo përfitues.
– Nëse drejtuesi i mjetit nuk ka qenë nën efektin e alkoolit apo drogës.
– Nëse drejtuesi i mjetit disponon leje drejtimit të vlefshme, për mjetin siguruar.

Cilat mjete nuk përfitojnë sigurim Kasko?

– Mjetet më të vjetra se 15 vite në qarkullim
– Mjetet e luksit, sportive, jashtë serie, mjete me motor më të madh se 4000cc.
– Motorat, mjetet e modifikuara dhe mjetet me timon në krah të kundërt.
– Mjetet e prodhuara për përdorim në vendet jashtë Europës.
– Mjetet e pa regjistruara në Shqipëri.

Si të veproni në rast dëmi KASKO?

Njofton menjëherë policinë
Nuk tregon që është i siguruar kasko
Merr foto dhe video nga vendngjarja
Njofton menjëherë degën SIGAL ose zyrat qendrore.
Paraqet kërkesën për dëmshpërblim në
degën më të afërt të SIGAL duke paraqitur:
• Raportin e policisë
• Fotot nga vendngjarja
• Lejen e qarkullimit & policat përkatëse
• Autorizime përkatëse nëse është subjekt
• Plotëson formularin për kërkesë për dëmshpërblim
• Nuk riparon mjetin pa miratim të SIGAL


Mjeti riparohet në Serviset e Autorizuara të SIGAL UNIQA.

Çfarë është shuma e siguruar?

Vlera e mjetit në treg në momentin e marrjes në sigurim.  Çfarë është primi? Çmimi që paguan klienti për sigurimin Kasko, sipas rreziqeve të përzgjedhura. Primi minimal i sigurimit Kasko është 130 euro.  Çfarë është franshiza? Vlera e dëmit poshtë së cilës nuk mund të aplikohet për dëmshpërblim. Është 0.5% e shumës së siguruar, por jo më pak se 10.000 lekë.  Çfarë është pjesa e zbritshme? Pjesëmarrja në risk e të siguruarit. Minimumi është 10% e vlerës së dëmit, por mund të ndryshojë sipas rreziqeve për mbulim të përgjedhur nga klienti.

Dokumente (2)

Shihni të gjitha detajet në dokumentat tona të informacionit për produktin e sigurimit:

Produkte sigurimi të ngjashme

Sigurimi kasko light

Sigurimi Kasko Light

Mbrojta që i nevojitet makinës suaj. Pa limit vjetërsie dhe me një çmim të përballueshëm për këdo.

Sigurimi Minikasko

Sigurimi Mini Kasko

Sigurimi MINIKASKO mbulon dëmet aksidentale të përplasjes mjet me mjet në rrugë, me vlerë dëmshperblimi deri në 1,000,000 lekë edhe në rastin kur i siguruari me minikasko është shkaktar (fajtor) i aksidentit.

Dëshironi të dini më shumë për produktet tona?
Na kontaktoni.

Ekipi ynë i specialistëve do t'ju ndihmojë të:

 • Mësoni për paketat dhe përfitimet e produkteve tona
 • Merrni një ofertë individuale
 • Planifikoni një takim personal
 • Zgjidhni shërbimin e duhur për ju

Na Telefononi falas në 0800 31 31

  Emri *

  Emaili *

  Nr. Cel *

  Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllimin e ofrimit të informacionit shtesë rreth produkteve të SIGAL UNIQA