Blog

Shkenca ecën me hapa të shpejtë: Imunoterapia trajtimi më i mirë për kanceret e avancuara

Imunoterapia mund të zgjerojë përgjigjen e disa tumoreve të kokës dhe të qafës ndaj trajtimit, duke ruajtur efektet antitumorale dhe duke i parandaluar ato nga rritja apo përhapja më tej.

Një studim i ri tregon se në mesin e pacientëve, tumorët e të cilëve ishin të ndjeshëm ndaj imunoterapisë, trajtimi në kohë mund të parandalonte përhapjen e kancerit me më pak efekte anësore, se sa standardet e mëparshëm të terapisë kundër kancerit.

Studimi i KESTREL zbulon nevojën për një qasje të personalizuar ndaj trajtimeve të imunoterapisë, duke qenë se ato mund të sjellin përmirësime në cilësinë e jetës për ata që trajtohen. Më pak se 2 nga 10 persona në imunoterapi kishin efekte anësore të rënda krahasuar me rreth gjysmën e pacientëve në regjimin standard të kujdesit.

Rezultatet nga studimi KESTREL , i udhëhequr nga një ekip ndërkombëtar studiuesish, duke përfshirë shkencëtarë në Institutin e Kërkimit të Kancerit, Londër, ofrojnë shpresë për zhvillimin e trajtimeve më të mira për këtë kancer të vështirë për t’u trajtuar.

KESTREL përfshinte 823 pacientë me karcinomë skuamoze të kokës dhe qafës të gojës ose fytit, të cilët nuk kishin marrë trajtim paraprak. Studiuesit analizuan sa kohë jetonin pacientët në përgjithësi, sa zgjati përgjigja ndaj trajtimit dhe sa të sigurta ishin trajtimet. Për shkak se durvalumab ndihmon sistemin imunitar për të gjetur dhe sulmuar qelizat e kancerit duke bllokuar një proteinë të quajtur PD-L1, studiuesit shikuan gjithashtu nivelet e PD-L1 te pacientët, në rast se mund t’i ndihmonte ata të parashikonin se kush do të kishte më shumë gjasa të përfitonte nga imunoterapia.

Rreth gjysma e pacientëve që fillimisht iu përgjigjën durvalumab ose durvalumab plus tremelimumab (49.3 dhe 48.1%, respektivisht) mbetën në pritje, që do të thotë se tumoret e tyre nuk po rriteshin ose përhapeshin pas një viti, krahasuar me rreth një në dhjetë (9.8%) për ata që kishin reaguar ndaj regjimit EXTREME. Ky zbulim sugjeron se, për pakicën e pacientëve që i përgjigjen trajtimit, imunoterapia mund të sigurojë përfitime më të gjata se standardi aktual.

Pacientët që morën durvalumab më vete ose plus tremelimumab nuk jetuan më gjatë se ata në regjimin EXTREME. Mbijetesa e përgjithshme mesatare për durvalumab me ose pa tremilimumab ishte 10.9 muaj, krahasuar me një mesatare prej 11.2 muajsh për EXTREME që nuk tregon ndonjë ndryshim të rëndësishëm në rezultatet e mbijetesës në pacientët me nivele të larta të PD-L1, ose të gjithë pacientët e rastësishëm.

Vetëm 8.9 dhe 19.1% e të gjithë pacientëve të rastësishëm që kishin durvalumab ose durvalumab plus tremelimumab, përkatësisht, përjetuan efekte anësore të rënda, krahasuar me 53.1% të pacientëve që morën regjimin EXTREME.

Meqenëse imunoterapia tregoi premtime duke pasur përgjigje më të gjata dhe më pak efekte anësore në krahasim me regjimin EXTREME, gjetjet e KESTREL theksojnë nevojën për hetim të mëtejshëm mbi potencialin e opsioneve të imunoterapisë për kancerin e kokës dhe qafës.

Në  Qendrën e ICR-së për Imunoterapinë Përkthimore, klinicistët dhe shkencëtarët po punojnë së bashku për të realizuar potencialin e plotë të imunoterapisë, në mënyrë që të mund të përfitojnë shumë më tepër pacientë me kancer.