Kreu » Shendet dhe aksidente » Sigurimi i Shëndetit » KËRKESË INDIVIDUALE PËR SIGURIMIN E SHENDETIT

KËRKESË INDIVIDUALE PËR SIGURIMIN E SHENDETIT

Deklaro të dhënat e tua shëndetesore dhe sigurohu sot për çdo shpenzim
në spitale dhe klinika private, për vetëm 20 euro në muaj / person deri në datën 7 Prill 2021

Loading