Sigurimi nga aksidentet

Sigurimi nga Aksidentet mbulon paaftësinë e përkohshme, paaftësinë e përhershme ose humbjen e jetës të siguruarit të shkaktuar nga aksidente të ndryshme të mundshme.

Përballoni situatat urgjente dhe mbuloni shpenzimet e paparashikuara me SIGAL UNIQA

nxenes

Sigurimi nga aksidentet për Nxënës dhe Studentë

Ky sigurim mbulon:

 • Shpenzimet për emergjenca mjekësore në rast sëmundje apo aksidenti
 • Sigurim jete për prindërit
sportist

Sigurimi nga aksidentet për Sportistët

Ky sigurim mbulon:

 • Shpenzimet për emergjenca mjekësore në rast aksidenti
 • Masa maksimale e mbulimit të shpenzimeve mjekësore deri në 5,000 Euro
Two carpenters man and woman looking at blueprints indoors in a carpentery workshop.

Sigurimi nga aksidentet për Punonjësit

Ky sigurim mbulon:

 • Në rast paaftësie dhe humbje jete nga 500,000 deri në 3,000,000 Lekë
 • Shpenzimet mjekësore ose shpërblim ditor në rast paaftësie të përkohshme si pasojë e një aksidenti
Beautiful young woman driving her new car at sunset. Woman in car. Close up portrait of pleasant looking female with glad positive expression, woman in casual wear driving a car

Sigurimi vullnetar për Drejtuesit e Mjeteve Motorike

Ky sigurim mbulon:

 • Humbje jete si pasojë e një aksidenti dhe paaftësi të përhershme të plotë
 • Limiti maksimal vjetor 500,000 deri në 1,000,000 Lekë

Dokumenta (3)

Shihni të gjitha detajet në dokumentat tona të informacionit për produktin e sigurimit:

Pyetjet më të shpeshta

Çfarë ndodh nëse kërkoj ndihmë apo këshilla?

 • Nëse kërkoni ndihmë apo këshilla na kontaktoni from 8 am to 4.30 pm
 • E-mail: [email protected]
 • Në rast urgjence mos hezitoni të telefononi në 04 2 233 308

A duhet të kërkoj miratim për çdo shërbim mjekësor që marr?

Është kërkesë e kontratës që ju të kërkoni autorizim paraprak për këto shërbime:

 • Shtrim në spital
 • Kirurgji ditore
 • Evakuim mjekësor me ambulancë ajrore

Ku ndryshojnë sëmundjet kronike nga sëmundjet paraekzistuese?

Një sëmundje kronike ështa ajo diagnozë për të cilën nuk njihet trajtim shërues, si për shembull :Azma apo Diabeti. Një sëmundje paraekzisutese është ajo sëmundje e cila ka shfaqur simptoma për herë të parë përpara se mbulimi në sigurim të fillonte, apo ajo diagnozë që është pasojë e drejtpërdrejtë e një diagnoze tjetër të njohur dhe diagnostikuar.

Dëshironi të dini më shumë për produktet tona?
Na kontaktoni.

Ekipi ynë i specialistëve do t'ju ndihmojë të:

 • Mësoni për paketat dhe përfitimet e produkteve tona
 • Merrni një ofertë individuale
 • Planifikoni një takim personal
 • Zgjidhni shërbimin e duhur për ju

Na Telefononi falas në 0800 31 31

  Emri *

  Emaili *

  Nr. Cel *

  Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllimin e ofrimit të informacionit shtesë rreth produkteve të SIGAL UNIQA