Lajme

PUBLIKOHET RAPORTI FINANCIAR DHE I AFTËSISË PAGUESE TË UNIQA 2019

Koha e leximit: 3 minuta

Njoftim per Shtyp

Në fjalën e tij Shefi i Financave dhe Riskut në UNIQA Insurance Group, Kurt Svoboda CFO/CRO u shpreh: – Me këtë Raport Financiar dhe të Aftësisë Paguese, ne kërkojmë të ndajmë me ju rezultatet e arritura nga kompania jonë në fushat e riskut dhe të menaxhimit të kapitalit të një viti 2019 ekstremisht ngazëllyes. Qëllimi i raportit është paraqitja e këndvështimeve të detajuara, transparente dhe të aksesueshme universalisht, pa neglizhuar ofrimin e pamjes së përgjithshme të kompanisë sonë.

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE E RAPORTIT

Ne prezantojmë kompaninë dhe modelin tonë të biznesit së bashku me shifrat më të rëndësishme të lidhura me të ardhurat e primeve, përfitimet dhe performancën e investimeve.

Me gamën e tij të produkteve gjithëpërfshirëse, UNIQA është një kompani sigurimi shumëlinjëshe që shet produktet e saj bazuar në një strategji kanalesh të shumëfishta, që do të thotë duke përdorur të gjitha kanalet e shitjeve që mund të prodhojnë rezultate të suksesshme (shitjet ekskluzive, brokerat e sigurimit, bankat dhe shitjet direkte). Objektivi është arritja e një përzierje të ekuilibruar ndërmjet linjave të biznesit, me një surplur të menaxhuar në mënyrë të vetëdijshme në sigurimin e pasurisë dhe të aksidenteve në mjedisin aktual me norma të ulta interesi.

Volumi i primeve totale të UNIQA-s, duke përfshirë proporcionet e kursimeve të sigurimit të jetës të lidhura me njësinë dhe me indeksin në shumën 309.8 milionë euro (2018: 320.5 milionë euro), rritur me 1.2 përqind në 5,372.6 milionë euro në vitin 2019 (2018: 5,309.5 milionë euro). Primet e shkruara në sigurimin e pasurisë dhe të aksidenteve u rrit me 2.6 përqind në 2,846.8 milionë euro në vitin 2019 (2018: 2,774.4 milionë euro). Në sigurimin e shëndetit, primet e shkruara u rritën me 4.1 përqind në 1,130.8 milionë euro në periudhën raportuese (2018: 1,086.4 milionë euro).

Si rezultat i ndarjes së konsiderueshme të përgjegjësive afatgjata nga biznesi i sigurimit të jetës dhe të shëndetit ku ne investojmë paratë e klientëve tanë, ne i përcaktojmë vetes sonë një kërkesë korrespondueshmërisht të lartë të kapitalit të riskut për risqet e tregut (64 përqind). UNIQA ka një pozicion të shkëlqyer kapitali me një shkallë të aftësisë paguese prej 221 përqind. Edhe nën testin e skenarëve të ndryshëm të stresit, shkalla e aftësisë paguese të Grupit të UNIQA-s mbetet sipër masës minimale prej 135 përqind të përcaktuar së brendshmi. Këtu duhet të përmendim qartësisht se UNIQA nuk përdor asnjë masë tranzitore. Nëse përshtatja e luhatjeve nuk merret në konsideratë, shkalla e aftësisë paguese reduktohet në 184 përqind.

Së fundmi, lidhur me menaxhimin e kapitalit, vlera neto e aseteve bashkërendohet me kapitalin e pranueshëm. Fondet e Grupit të UNIQA-s përbëjnë 4,865 milionë euro (2018: 5,319 milionë euro).

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA është kompania lider në tregun e sigurimeve në Shqipëri, ku udhëheqim tregun vendas që prej vitit 2002, duke zotëruar mesatarisht 30% të tregut. Grupi SIGAL UNIQA është një familje e madhe që numëron mbi 1,500 punonjës dhe agjentë, të cilët u shërbejnë 1 milion klientëve në tre shtete: Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.

SIGAL UNIQA është ndër grupet më të mëdhenj financiarë në rajon, i përbërë nga 7 kompani sigurimesh dhe 1 fond pensioni privat dhe zotëron 121.2 milionë Euro asete, numëron mbi 69.6 milionë Euro prime të shkruara për vitin 2019 dhe rreth 300 milionë Euro dëme të paguara ndër vite.

Arkivat

SIGAL UNIQA ju ofron paketa të ndryshme sigurimi për ...

Individe

Dëshironi të siguroni shëndetin, makinen apo pronën tuaj. Tani ju mund te blini siguracionin tuaj online.

Lexo më shumë

pr_interpr_s213_t1067_i1632

Biznes Micro / SME

Të kesh një biznes të vogël apo të mesëm ka sfidat e veta ndaj në SIGAL UNIQA kemi ndërtuar paketa sigurimi për ju.

Lexo më shumë

despre-cariere-small_s44_t494_i491_s213_t1065_i1618

Korporate

Cdo biznes i cili ka xhiro vjetore mbi 250 milione lek te reja konsiderohet biznes V.I.P ose Biznes Korporate.

Lexo më shumë