Kreu » Sigurimi i Noterëve (Pasuria & Pergjegjësia Publike)

Sigurimi i Noterëve (Pasuria & Pergjegjësia Publike)

Siguroni aktivitetin tuaj duke mbuluar dëmet që mund të shkaktohen si pasojë e zjarrit, rrufesë, shpërthimit, tërmetit, si edhe përgjegjësinë tuaj publike ndaj dëmeve të shkaktuara ndaj palëve të treta (si p.sh., klientëve tuaj) në ambientet ku ju ushtroni veprimtarinë tuaj profesionale.

Pasuria & Përgjegjësia publike

Paketa I

Mbulim deri në: 5,000,000 Lekë

  • Zjarri
  • Rrufeja
  • Shpërthimi
  • Tërmeti
  • Përgjegjësia publike (dëme ndaj palëve të treta)

Sa kushton ?

Pagesa Vjetore është 6,000 Lekë/Vit


Informacion për Taksa e Tatime

Më shumëMë pak
Na Kontaktoni

Pasuria & Përgjegjësia publike

Paketa II

Mbulim deri në: 10,000,000 Lekë

  • Zjarri
  • Rrufeja
  • Shpërthimi
  • Tërmeti
  • Përgjegjësia publike (dëme ndaj palëve të treta)

Sa kushton ?

Pagesa Vjetore është 11,000 Lekë/Vit


Informacion për Taksa e Tatime

Më shumëMë pak
Na Kontaktoni

Pasuria & Përgjegjësia publike

Paketa III

Mbulim deri në: 20,000,000 Lekë

  • Zjarri
  • Rrufeja
  • Shpërthimi
  • Tërmeti
  • Përgjegjësia publike (dëme ndaj palëve të treta)

Sa kushton ?

Pagesa Vjetore është 20,000 Lekë/Vit


Informacion për Taksa e Tatime

Më shumëMë pak
Na Kontaktoni

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

+355 4 22 33 308
E hënë – E diel 24h
> [email protected]

    Kërkesë për ofertë

    Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

    Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme:

    Pasuria & Përgjegjësia publike

    Paketa IV

    Mbulim deri në: 50,000,000 Lekë

    • Zjarri
    • Rrufeja
    • Shpërthimi
    • Tërmeti
    • Përgjegjësia publike (dëme ndaj palëve të treta)

    Sa kushton ?

    Pagesa Vjetore është 50,000 Lekë/Vit


    Informacion për Taksa e Tatime

    Më shumëMë pak
    Na Kontaktoni

    Pasuria & Përgjegjësia publike

    Paketa V

    Mbulim deri në: 100,000,000 Lekë

    • Zjarri
    • Rrufeja
    • Shpërthimi
    • Tërmeti
    • Përgjegjësia publike (dëme ndaj palëve të treta)

    Sa kushton ?

    Pagesa Vjetore është 100,000 Lekë/Vit


    Informacion për Taksa e Tatime

    Më shumëMë pak
    Na Kontaktoni