SIGAL UNIQA LOGO

SI TË VEPRONI NË RAST DËMI?

Informohuni mbi procedurat që duhen ndjekur për të raportuar shpejt dhe thjeshtë dëmin që keni pësuar nëse keni një prej sigurimeve të mëposhtme

© Copyright SIGAL UNIQA
Kompania më e madhe & më e besuar e SIGURIMEVE.