Kreu » Shendet Privat

Porosit Online

Loading

Mbulimi i Argjendtë

Sa kushton?

Primi (çmimi) vjetor/ person: Duke filluar nga 700 Euro

Maksimumi i shpenzimeve mjekësore që mbulohen në vit 150,000 Euro


Zona e mbulimit?

Spitalet & klinikat privatë në:

Austri ose Itali

Shqipëri

Kosovë

Maqedoni

Turqi


  Mbulimet në rast shtrimi në spital:


 • Dhomë në Spital: Dyshe
 • Transport për trajtim jashtë Shqipërisë
 • Shpenzimet për kirurgët, mjekët, specialistët dhe anestezistët
 • Shpezimet për materialet dhe qeraja e dhomës së operimit
 • Kujdes intesiv
 • Kontroll diagnostikues, përfshirë ato pathologjike, rreze X, Ct, MRI, PET
 • Fizioterapi
 • Radioterapi dhe kimioterapi
 • Ilaçet e këshilluara nga mjeku dhe fashat
 • Shpenzime për strehimin e një prindi që shoqëron një të mitur nën 16 vjeç
 • Riatdhesim:evakuim mjekësor me ambulancë ajrore të specializuar

  Mbulimet në rast mos-shtrimi në spital


 • Shpenzime për mjekun e përgjithshëm dhe specialist
 • Kontrolle diagnostikuese, përfshirë ato pathologjike, me rreze X, CT, MRI, PET, Shintigrafi
 • Check up (Kujdesi parandalues)
 • Kirurgji ditore
 • Medikamente mjekësore të këshilluara nga mjeku

Kushtet e përgjithshme

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumëMë pak

Sigurimi i Përgjegjësisë

Profesionale

Ky sigurim ofrohet për të mbuluar të siguruarin në rast dëmtimesh që ai i shkakton shëndetit ose pronës së të tretëve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij profesionale ose gjatë këshillimit të të tretëve.

Ky është një produkt i hartuar veçanërisht për profesione si:

 • Arkitektet dhe inxhinieret
 • Vleresuesit e pasurive te paluejtshme
 • Agjentet e sigurimit dhe keshilltaret e investimeve
 • Avokatet
 • Noteret
 • Profesionet e reja ne te cilat perfshihen: konsulentet e publicitetit, bizneset e teknologjise se informacionit, media dhe bizneset e telekomunikacionit, terapise aromatike, refleksikologjistet, konsulente fitnesi, trajnues privat e te tjere te ketij lloji.
 • Shume shpejt do ofrohet edhe per spitalet, Doktoret, dentistet, ndihmes mjeket, okulistet

Sa kushton?

Tarifat për këtë sigurim varen nga nje numer faktoresh duke perfshire kufirin e demshperblimit qe do te sigurohet, masa dhe qellimi i biznesit ose praktika dhe shkalla e rrezikut qe lidhet me aktivitetet e tij. Tarifa mesatare e ketij sigurimi eshte 2% e te ardhurave totale te biznesit qe ushtron klienti.

Më shumëMë pak