Kreu » Health & Accident » Health Care Card

Health Care Card

SIGAL UNIQA in collaboration with continental Hospital and Intermedika Clinic offer the Health Care Card with which every one of you can receive basic health services at least once a year with affordable tariffs

SIGAL Card + Continental Hospital

Health Care Card covers:

 • 1 check-up a year for each card member
 • Full blood, sober glycaemia, cholesterol, SGPT, EKG, 1 echo option, pathologic visit
 • 50% discount for 5 visits with specialist physicians
 • 50% discount for laboratory and imagery examinations
 • 40% discount for examinations with advanced radiology (CT, MRI)
Price:

2,500 ALL per person

Contact to order your card:
infoshendet@sigal.com.al

Information of tariffs and taxes

MoreLess
Contact Us

SIGAL Card + Intermedika clinic Sarandë

Health Care Card covers:

 • 1 free of charge check-up
 • Full blood, full urine, SGPT, sober glycaemia, EKG, Abdominal Echo or breast of thyroid
 • For examinations of value from 5,000 ALL - 50% discount
 • For examinations of value from 5,001 ALL up to 10,000 ALL - 30% discount
 • For examinations of value from 10,001 up to 20,000 ALL - 20% discount
 • For examinations of value from 20,001 up to 100,000 ALL - 6% discount
 • For examinations of value over 100,000 ALL - 4% discount
Price:

2,500 ALL per person

Contact to order your card:
infoshendet@sigal.com.al

Information of tariffs and taxes

MoreLess
Contact Us

SIGAL Card + Kristi Clinic Korçë

Health Care Card covers:

 • 1 free of charge check-up
 • Analize gjak komplet, Glicemi esell, Kolesterol, SGPT, EKG, 1 echo me zgjedhje te te siguruarit,
 • Pathological visit
 • For visits with specialist physicians and laboratory examinations is benefited a discount of 30%
 • PFor imagery examinations is benefited a discount of 40%
 • For glasses and optic frames is benefited a discount of 30%
 • For stomatology packages (include: dental check-up + panoramic ray + scaling) is benefited a promotional discount of 2,000 ALL
 • For other dental services is benefited a discount of 10%-30%
Price:

2,500 ALL per person

Contact to order your card:
infoshendet@sigal.com.al

Information of tariffs and taxes

MoreLess
Contact Us

Do you have any question?

Please contact our customer service:

+355 4 22 33 308
Monday to Sunday 24h/day.
> info@sigal.com.al

Free consultation request

We will get back to you as soon as possible.

Please fill in the fields below

Çfarë duhet të dini për Kartën e Kujdesit Shëndetësor?

 1. Nuk ka përjashtim për sëmundje paraekzistuese, përfitimet e saj janë të aplikueshme për çdo individ.

Karta është e transferueshme dhe mund të jetë edhe dhuratë për një të afërm. Zotërues i kartës është personi i parë që e përdor atë në spital.

Rezervoni orarin tek Spitali Continental me telefon ose e-mail, përpara se të paraqiteni, për të evituar vonesat.

Karta është e vlefshme 1 vit nga data e blerjes.

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

+355 4 22 33 308
E hënë – E diel 24h
> info@sigal.com.al

Free consultation request

We will get back to you as soon as possible.

Please fill in the fields below