SIGAL UNIQA LOGO

SIGURIMET E SHËNDETIT

Sigurimi privat i shëndetit është mundësi për mbulimin 100% të kostove financiare që duhet të përballojë çdo individ në rast se pëson një aksident apo sëmundje të papritur.
© Copyright SIGAL UNIQA
Kompania më e madhe & më e besuar e SIGURIMEVE.